1. behandling af B 273 om ændringer af reglerne om sagsomkostninger i straffesager

Impact

Description of impact

Initiativet tager udgangspunkt i en gentænkning af den gældende ordning for pålæg af og betaling for sagsomkostninger i straffesager, herunder muligheden for at afskaffe pålæg af sagsomkostninger og hel eller delvis eftergivelse af
gæld fra sagsomkostninger, med inddragelse af den nyeste viden på området, herunder de konklusioner og anbefalinger, der fremgår af antologien »Sagsomkostninger i straffesager – Ny viden om et gammelt problem« fra 2020.
Impact date20 May 2021