Betænkning om sagsomkostninger i straffesager. Betænkning nr. 1547

Impact: Public policy impact

Description of impact

Category of impactPublic policy impact