Folketingets Retsudvalg Temamøde om sagsomkostninger i straffesager

Impact: Public policy impact

Description of impact

Retsudvalget afholder temamødet med det formål at sætte fokus på den gældende ordning for pålæg af og betaling for sagsomkostninger i straffesager, og på de økonomiske og personlige konsekvenser af gæld fra pådømte straffesagsomkostninger. Temamødet afholdes som led i forberedelserne til de kommende forhandlinger om Kriminalforsorgens økonomi.
Impact date6 Oct 2021
Category of impactPublic policy impact