Modstandsygtige virksomheder med erhvervssamarbejde

Impact: Social impact, Economic impact

Description of impact

Virksomheder skal i dag kunne producere langt flere forskellige produkter og håndtere større kompleksitet. I dette projekt vil forskere undersøge, hvordan man kan understøtte virksomhederne i dette med rekonfigurerbare produktionsløsninger. Dette skaber en social impact, fordi virksomhederne kommer til at kunne udarbejde nye processer og tilgange til produktion, hvilket kan give virksomheder en konkurrencemæssig fordel. Projektet bidrager også med en økonomisk impact, da det kan føre til besparelser hos disse virksomheder.
Category of impactSocial impact, Economic impact