• Kroghstræde 5

    9220 Aalborg Øst

    Denmark

Research Output 1983 2019

Filter
Report
2019
32 Downloads (Pure)

Del I: Indvandrerbaggrund og ungdomskriminalitet - En kortlægning af empiriske mønstre

Nielsen, T. R., Klement, C., Jensen, S. Q. & Vitus, K., 13 Mar 2019, (Submitted) Det Kriminalpræventive Råd. 78 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

File
39 Downloads (Pure)

Del II: Indvandrerbaggrund og ungdomskriminalitet - en kortlægning af årsagsforklaringer

Jensen, S. Q., Klement, C., Nielsen, T. R. & Vitus, K., 13 Mar 2019, (Submitted) Det Kriminalpræventive Råd. 44 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

File
31 Downloads (Pure)

Kriminalitet og etniske minoriteter - Opsamling

Nielsen, T. R., Jensen, S. Q., Klement, C. & Vitus, K., 13 Mar 2019, 24 p.

Research output: Book/ReportReportCommunication

File
2018

Del III: Indvandrerbaggrund og ungdomskriminalitet - et bud på forebyggende indsatser

Nielsen, T. R., Jensen, S. Q. & Vitus, K., 1 Dec 2018, (Submitted) Det Kriminalpræventive Råd. 111 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Effekten af konfliktmægling for ofre

Kyvsgaard, B. & Ribe, M. Ø., 2018, 37 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
Open Access
Open Access

Säkra Bygget: Om säkerheten i svensk och dansk byggindustri - och hur den kan förbättras

Törner, M., Nielsen, K., Dyreborg, J., Grill, M., Grytnes, R., Hansen, C. D., Kines, P. & Pousette, A., 2018, Göteborg: Göteborgs Universitet. 89 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2017

Kyvsgaard, B., 2018, Justitsministeriet. 142 p. (Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
50 Downloads (Pure)

Indsattes tryghed og risikofaktorer

Klement, C., Lindstad, J. M. & Bien, N., Oct 2017, Direktoratet for Kriminalforsorg. 62 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File

MOVE - Evaluering af et motivationsprogram for indsatte i et fængsel

Berger, N. P., Hjelmar, U., Ladenburg, J. & Nørfjand, J. S. M., 2017, KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. 48 p.

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Open Access
Open Access

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler

Kyvsgaard, B., 2017, Justitsministeriet.

Research output: Book/ReportReportResearch

2016

Evaluering af konfliktråd

Kyvsgaard, B., 2016, Justitsministeriet. 43 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

2015
29 Downloads (Pure)
File

Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse

Ibsen, B., Østerlund, K. & Qvist, H-P., 13 May 2015, Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik. 146 p. (Movements, Vol. 2015:6).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access

Pædagoger i folkeskolen

Ejrnæs, N. M., Espersen, R. B., Fuglsang, T. & Monrad, M., 2015, København: Aalborg Universitet København. 58 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
2014
191 Downloads (Pure)

Fællesskab før forskelle: Lønmodtagerinteresser og værdier i forandring

Caraker, E., Høgedahl, L., Jørgensen, H. & Møberg, R. J., Nov 2014, Aalborg. 33 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

File

Gennemførelse på gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland

Pilegaard Jensen, T., Bendix Kleif, H., Larsen, B. Ø. & Ejbye-Ernst, P., 2014, KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. 86 p.

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012

Fridberg, T. (ed.) & Henriksen, L. S. (ed.), 2014, København: SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd. 304 p. (SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd; No. 09, Vol. 14).

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

2013
756 Downloads (Pure)

ADHD-problematikkens sociale aspekter: Kriminalitetsforebyggende indsats

Berger, N. P., 2013, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 140 p.

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Open Access
File

Evaluering af Natteravnene i Danmark: Udbredelse, indsatser og udvalgte effekter

Larsen, B. Ø., Ladenburg, J. & Olsen, L., Oct 2013, København: KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Measuring School performance by Student Retention

Kolodziejczyk, C., Pilegaard Jensen, T. & Larsen, B. Ø., Aug 2013, København: KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Metodenotat om udgiftsanalyser på folkeskoleområdet på skoleniveau

Houlberg, K., Schindler Rangvid, B. & Larsen, B. Ø., May 2013, København: KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Open Access
2012

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Pilegaard Jensen, T., Tornhøj Christensen, V. & Larsen, B. Ø., Apr 2012, København: AKF. 56 p.

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

2011

Samfundstjeneste – En effektevaluering

Klement, C., 2011, Justitsministeriet.

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
2010

Rockere, bander og risikofaktorer

Klement, C., Kyvsgaard, B. & Pedersen, A-J. B., 2010, Copenhagen: Justitsministeriet.

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
1118 Downloads (Pure)
Open Access
File
2008

Cohort Fertility Patterns in the Nordic Countries

Andersson, G., Rønsen, M., Knudsen, L. B., Lappegård, T., Neyer, G., Skrede, K., Teschner, K. & Vikat, A., 2008, Stockholm: Stockholms Universitet. (Stockholm Research Reports in Demography; No. SRRD2008:2).

Research output: Book/ReportReportResearch

fertility
Norway
Finland
regime
childlessness
1216 Downloads (Pure)

Internet Gambling among Danish Adolescents

Kristiansen, S. & Frederiksen, A., 2008, Aalborg: Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. 28 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
6455 Downloads (Pure)

Socialrådgiveres fremtidige kvalifikations- og kompetencebehov - en pilotundersøgelse

Harder, M., Nissen, M. A. & Andersen, M. B., 2008, Aalborg Universitet: Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. 147 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
1993

Sosiologiske perspektiver på kropp og seksualitet

Prieur, A. I., 1993, Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo. (ISO-Notat).

Research output: Book/ReportReportResearch

1992

Mobilisering av stoffmisbrukere til hiv-forebyggende endringsarbeid i eget miljø

Prieur, A. I. & Middelthon, A-L., 1992, Helsedirektoratet. (Notatserie om HIV og AIDS).

Research output: Book/ReportReportResearch