• Kroghstræde 5

    9220 Aalborg Øst

    Denmark

Research Output

Filter
Book chapter
2020

Ambivalences of temporary residency: Needs and imagined futures of public intellectuals

Svensson, C. F., 2020, (Submitted) Refugee scholarship and refugee knowledges of Europe. Kmak, M. & Björklund, H. (eds.). Routledge

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Betydningen af køn og kønsnormer i det epidemiske samfund: Covid19 i et kønsperspektiv

Faber, S. T. & Hansen, C. D., 2020, (Accepted/In press) Det epidemiske samfund. Jensen, O. B. & Schultz, N. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Historical overview of qualitative research in the social sciences

Brinkmann, S., Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. G., 2020, The Oxford Handbook of Qualitative Research : Second Edition. Leavy, P. (ed.). 2. ed. Oxford: Oxford University Press, p. 23-58

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Interpretation, prejudice and the hermeneutic circle

Kristiansen, S. G., 2020, Qualitative analysis – eight approaches for the social sciences. Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (eds.). london: SAGE Publications, 18 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

Intersectionality

Christensen, A-D. & Jensen, S. Q., 2020, Routledge International Handbook of Masculinity Studies. Gottzén, L., Mellström, U. & Shefer, T. (eds.). Routledge, p. 81-91 11 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Kvalitative forløbsstudier

Mølholt, A-K. & Kristiansen, S. G., 2020, Kvalitative Metoder. En grundbog. Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (eds.). 3 ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 237-256

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Lawyers and Access to Justice

Hunter, R., Olesen, A. & Sandefur, R., 2020, (Accepted/In press) Lawyers in 21st century societies: Vol. 2 Comparisons and theories. Abel, R., Sommerlad, H., Hammerslev, O. & Schultz, U. (eds.). Hart Publishing

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Legal Pro Bono Work in Denmark

Olesen, A. & Hammerslev, O., 2020, (Accepted/In press) Global Pro Bono: Causes, Consequences, and Contestation. Cummings, S., Fabio, C. M. D. S. E. S. & Trubek, L. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2019

Det civile samfund, associationer og demokrati

Henriksen, L. S., 2019, Sociologiens problemer. En grundbog. Blok, A. & Bagge Laustsen, C. (eds.). 1 ed. København: Hans Reitzels Forlag, Vol. 1. p. 561-583 23 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

Disagreement about ethics and values in practice: Using vignettes to study social work

Ejrnæs, N. M. & Monrad, M., 2019, The Routledge's Handbook of Social Work Ethics and Values. Marson, S. & McKinney, R. (eds.). Routledge, p. 233-239 7 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dramaturgical Interactionism: Ideas of Self-Presentation, Impression Management and the Staging of Social Life as a Catapult for Critique

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. G., 10 Apr 2019, Critical and Cultural Interactionism: Insights from Sociology and Criminology. Jacobsen, M. H. (ed.). London: Routledge, p. 61-78 18 p. (Classical and Contemporary Social Theory).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access

Faggruppers arbejde med inklusionsfremmende tiltag på børne- og ungeområdet

Ejrnæs, N. M. & Moesby-Jensen, C. K., 2019, Inklusion og eksklusion : en grundbog. Petersen, K. E. & Hedegaard Hansen, J. (eds.). 1 ed. Hans Reitzels Forlag, p. 89 - 95

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Five Ways to Apprehend Classes

Faber, S. T., Prieur, A. I., Rosenlund, L. & Skjøtt-Larsen, J., 2019, Empirical Investigation of the Social Space. Blasius, J., Lebaron, F., Le Roux, B. & Schmitz, A. (eds.). Springer, p. 99-114 16 p. (Methodos Series: Methodological Prospects in the Social Sciences; No. 1, Vol. 15).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Forandringer i foreningsmedlemskab og frivilligt arbejde

Henriksen, L. S. & Levinsen, K., 28 May 2019, Usikker modernitet: Danskernes værdier fra 1981 til 2017. Frederiksen, M. (ed.). 1 ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 193-230 37 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Gender and Volunteering in Scandinavia

Boje, T. P., Hermansen, J. & Møberg, R. J., 2019, Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L. (eds.). Cham: Springer, p. 153-174 22 p. (Nonprofit and Civil Society Studies).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Helhedssyn og det tværprofessionelle samarbejde i myndighedsarbejdet med børn og unge med autisme og ADHD

Moesby-Jensen, C. K., Ejrnæs, N. M. & Andersen, M. L., 2019, Diagnoser i myndighedsarbejde – Børn og unge med autisme og ADHD. Moesby-Jensen, C. K. (ed.). København: Samfundslitteratur

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Nye udbydere af retshjælp i Danmark

Olesen, A. & Hammerslev, O., 2019, Festskrift till Håkan Hydén. Banakar, R., Dahlstrand, K. & Ryberg Welander, L. (eds.). Lund: Juristförlaget, p. 397-411

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Prison Life as ’Emotion Culture’: Reflections on Some of the Emotional Challenges of Conducting Prison Ethnography

Jacobsen, M. H. & Andersen, D. R., 2019, Emotions and Crime – Towards a Criminology of Emotions. Jacobsen, M. H. & Walkalte, S. (eds.). London: Routledge, p. 131-153 23 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Subkulturer

Jensen, S. Q., 2019, Sociologiens problemer: En grundbog. Blok, A. & Bagge Laustsen, C. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 187-204 18 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

Trends in Volunteering in Scandinavia

Qvist, H-P., Folkestad, B., Fridberg, T. & Lundåsen, S. W., 2019, Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway, and Sweden. Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L. (eds.). Springer, p. 67-95 (Nonprofit and Civil Society Studies: An International Multidisciplinary Series).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2018

Comparative and Theoretical Lessons from the Scandinavian Case

Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L., 1 Nov 2018, Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L. (eds.). Cham: Springer, p. 199-207 9 p. (Nonprofit and Civil Society Studies).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det forbudtes etnografi – om farligt feltarbejde, følelser, ekstremetnografi og situationel etik

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S., 2018, Etnografier. Jacobsen, M. H. & Jensen, H. L. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 325-358 34 p. (Sociologi, Vol. 16).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

Diagnosticerede kriminelles selv-narrativer og brug af ADHD-diagnosen. I: Professionelle blikke – når fortællinger forandrer identitet

Berger, N. P., 2018, Professionelle blikke – når fortællinger forandrer identitet. Glintborg, C., Hedegaard-Sørensen, L. & Kirkebæk, B. (eds.). København: Frydenlund Academic, p. 127-149 22 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dokumentanalyse - muligheder og begrænsninger i arkiveret information

Møller, K., 2018, Metoder i kriminologi. Hviid Jacobsen, M. (ed.). Hans Reitzels Forlag, p. 201-231 (Sociologi, Vol. 15).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Embarrassment- Experiencing Awkward Self-Awareness in Everyday Life

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S., 15 Jul 2018, Emotions, Everyday Life and Sociology. Jacobsen, M. H. (ed.). London: Routledge, p. 104-125 21 p. (Classical and Contemporary Social Theory).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Etnografi som kriminologisk metode: deltagelse, indlevelse og potentielle problemer i studier af samfundets skyggeside

Jensen, S. Q., 10 Jan 2018, Metoder i kriminologi . Hviid Jacobsen, M. (ed.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 173-200 28 p. (Sociologi, Vol. 15).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Ex-prisoners´need for legal aid in Denmark

Olesen, A., 2018, Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States. Hammerslev, O. & Halvorsen Rønning, O. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 193-225

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access

Fængselsstudier – forskningsmæssige muligheder og udfordringer for et kriminologisk felt

Jacobsen, M. H. & Andersen, D. R., 2018, Metoder i kriminologi. Jacobsen, M. H. (ed.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 413-452 40 p. (Sociologi, Vol. 15).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Flygtningekvinden: Ruter og rødder

Christensen, A-D., 2018, Den sanselige udfordring: Campingkvinderne mellem kunst og videnskab. Gimmler, A. & Chemi, T. (eds.). 1 ed. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, Vol. 1. p. 163-173 10 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Juss-Buss [Law Bus]: A Student-run Legal Aid Clinic

Hammerslev, O., Olesen, A. & Rønning, O. H., 2018, Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States. Hammerslev, O. & Rønning, O. H. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 147-167

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

On the reception of Bourdieu's sociology in the world's most equal societies

Hjellbrekke, J. & Prieur, A. I., 5 Apr 2018, The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu. Medvetz, T. & J. Sallaz, J. (eds.). Oxford University Press, p. 68-87 20 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access

Organisationsetnografi: om at analysere organisationspraksis

Kyed, M. & Pedersen, O., 2018, Etnografier. Hviid Jakobsen, M. & Louise Jensen, H. (eds.). 1 ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 175-201 26 p. (Sociologi; No. 16).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Placering på sluten institution: ett könsperspektiv på straff och behandling av utsatta unga i Danmark

Henriksen, A-K. E., 2018, (Accepted/In press) Låst institutionsvård för barn. Studentlitteratur

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Stories of Women's Lives Across Borders

Christensen, A-D., 2018, Life-boats: from dream to dream. Kirkegaard, M. & Norheim, M. B. (eds.). Støtteforeningen for Life-boats, p. 98-100 2 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Studying Deviance

Kristiansen, S., 2018, The Routledge Handbook on Deviance. Browm, S. & Sefiha, O. (eds.). 1 ed. Routledge, p. 13-23 10 p. (Routledge handbooks).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different

Selle, P., Strømsnes, K., Svedberg, L., Ibsen, B. & Henriksen, L. S., 1 Nov 2018, Civic Engagement in Scandinavia.: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L. (eds.). Cham: Springer, p. 33-66 (Nonprofit and Civil Society Studies).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context

Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L., 1 Nov 2018, Civic Engagement in Scandinavia.: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L. (eds.). Cham: Springer, p. 1-31 31 p. (Nonprofit and Civil Society Studies).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2017

Arlie R. Hochschild: Kommercielt følelsesarbejde, følelsesrelationer og familieliv i en markedstid

Kyed, M., 2017, Følelsernes sociologi. Glavind Bo, I. & Hviid Jakobsen, M. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 141-172 31 p. (Sociologi, Vol. 14).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Class operations and measures

Leiulfsrud, H. & Prieur, A., 1 Jan 2017, Theory in Action: Theoretical Constructionism. Leiulfsrud, H. & Sohlberg, P. (eds.). Brill, p. 72-88 17 p. (Studies in Critical Social Sciences, Vol. 91).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Efterbehandling af data

Hansen, C. D., Møberg, R. J., Gundelach, P. & Hermansen, J., 2017, Survey: Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. Nielsen, R. S., Gundelach, P. & Frederiksen, M. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 167-187 19 p. (Samfundsvidenskabernes metoder; No. 8).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Fortolkning, forforståelse og den hermeneutiske cirkel

Kristiansen, S., 2017, Kvalitativ analyse: Syv traditioner. Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 153-

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

Innovative Criminal Justice Responses to Sexual Violence

Iovanni, L. A. M., Miller, S. L. & Rowe, E., Feb 2017, Sourcebook on Violence Against Women, Third Edition. Renzetti, C. M., Edleson, J. L. & Bergen, R. K. (eds.). Third ed. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, p. 231-253 23 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Interview with Torben Goldin

Møller, K. & Rasmussen, L., 2017, Trends in the Judiciary: Interviews with Judges Across the Globe, Volume Three. Lowe, D. & Das, D. (eds.). Routledge, Vol. 3. p. 81-98

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Introduction: War, violence and masculinities

Christensen, A-D. & Rasmussen, P. D., 2017, Masculinity, War and Violence. Christensen, A-D. & Rasmussen, P. (eds.). New York - Oxon: Routledge, p. 1-14

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Kriminalitet, gældsproblemer og gældsrådgivning

Olesen, A., Oct 2017, Krim 50 års kriminalpolitik : Resultater og visioner. Minke, L. K. & Krim, L. (eds.). Forlag1.dk, p. 277-297 20 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Marginalized adult ethnic minority men in Denmark: The case of Aalborg East

Christensen, A-D., Larsen, J. F. & Jensen, S. Q., 18 Jan 2017, Marginalized Masculinities: Contexts, Continuities and Change. Haywood, C. & Johansson, T. (eds.). Routledge, p. 170-187

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Masculinity, Socio-emotional Skills and Marginalization Amongst Emergency Medical Technicians

Kyed, M., 2017, Marginalized Masculinities: Contexts, Continuities and Change. Heywood, C. & Johansson, T. (eds.). New York: Routledge, p. 83-102 19 p. (Routledge Research in Gender and Society).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

1 Citation (Scopus)

Modtagelse, screening og indførelsen af Risk-Need-Responsivity i danske fængsler - en status

Berger, N. P., 2017, 50 års kriminalpolitik, resultater og visioner. L. KRIM. & Minke, L. K. (eds.). Fjerritslev: Forlag1.dk, p. 113-150

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Muligheder og udfordringer ved kombination af survey- og registerdata

Møberg, R. J., 2017, Survey - Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. Frederiksen, M., Gundelach, P. & Skovgaard Nielsen, R. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 337-353 17 p. (Samfundsvidenskabernes metoder; No. 8).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Narrative forskningstilgange

Glintborg, C. & Berger, N. P., 2017, Professionelle blikke – når fortællinger forandrer identitet. Glintborg, C., Hedegaard-Sørensen, L. & Kirkebæk, B. (eds.). Frydenlund Academic, p. 14-27 13 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review