• Kroghstræde 5

    9220 Aalborg Øst

    Denmark

Research Output 1983 2020

Filter
Book chapter
Book chapter

(Mis)tillidens sociale differentiering

Henriksen, L. S. & Skjøtt-Larsen, J., 2011, Tillid - samfundets fundament: Teorier, tolkninger og cases. Hegedahl, P. & Haase Svendsen, G. L. (eds.). 1 ed. Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 273-290 18 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Aalborgs symbolske geografi

Prieur, A., Faber, S. T., Skjøtt-Larsen, J. & Rosenlund, L., 2008, Sociologiens rum: festskrift for Jens Tonboe. Prieur, A., Jacobsen, M. H. & Henriksen, L. S. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 137-161

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Aalborg Øst i tal: Bydelens sociale og symbolske profil

Skjøtt-Larsen, J., 2012, Stemmer fra en bydel: Etnicitet, køn og klasse i Aalborg Øst. Christensen, A-D. & Qvotrup Jensen, S. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 55-77 22 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Ældrepleje: fra uformelt til formelt arbejde i et komparativt perspektiv

Jensen, P. H. & Møberg, R. J., 2015, Det aldrende samfund: Udfordringer og nye muligheder. Jensen, P. H. & Rostgaard, T. (eds.). Frydenlund Academic, p. 232-251 (Ældre og Samfund, Vol. 1).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Amerikansk Pragmatisme: Hverdagslivets kreativitet

Gimmler, A., 2014, Hverdags livet: Sociologier om det upåagtede. Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. (eds.). 2. udgave, revideret ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 75 - 108 34 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Anerkendelseskunst

Gimmler, A., 2012, Filosofi og Kunst. Thøgersen, U. & Troelsen, B. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 101-112 11 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Anledninger, sociale netværk og begrundelser for frivilligt arbejde

Henriksen, L. S., 2014, Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012. Fridberg, T. & Henriksen, L. S. (eds.). København: SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd, p. 105-129 25 p. (SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd; No. 09, Vol. 14).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Arlie R. Hochschild: Kommercielt følelsesarbejde, følelsesrelationer og familieliv i en markedstid

Kyed, M., 2017, Følelsernes sociologi. Glavind Bo, I. & Hviid Jakobsen, M. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 141-172 31 p. (Sociologi, Vol. 14).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Arlie Russell Hochschild: Følelsesarbejde og tidsfælde i det moderne samfund

Hansen, C. D., 2012, Samfundsteori & Samtidsdiagnose: En introduktion til sytten nyere samfundstænkere for det pædagogiske felt. Jacobsen, M. H. & Petersen, A. (eds.). Unge Pædagoger, p. 209-223 (Unge Pædagogers serie; No. 3, Vol. B111).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

At forstå det sociale - om sociologien i socialt arbejde og socialt arbejde i sociologien

Jacobsen, M. H. & Pringle, K., 2008, At forstå det sociale: sociologi og socialt arbejde. Pringle, K. & Jacobsen, M. H. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 9-33 24 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

At konstruere et socialt rum

Prieur, A. & Rosenlund, L., 2009, Refleksiv sociologi i praksis: Empiriske undersøgelser inspireret af Pierre Bourdieu. Hammerslev, O., Hansen, J. A. & Willig, I. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 120-147 27 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

At trænge ind i samfundets sprækker: om normalitet og afvigelse i det moderne hverdagsliv

Jacobsen, M. H., 2007, I samfundets sprækker: studier i upassende sociologi II. Hviid Jacobsen, M. (ed.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 11-53 42 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Baggrund og introduktion

Henriksen, L. S., 2014, Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012. Fridberg, T. & Henriksen, L. S. (eds.). København: SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd, p. 15-22 8 p. (SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd; No. 09, Vol. 14).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

10 Citations (Scopus)

Bauman on Metaphors: A Harbinger of Humanistic Hybrid Sociology

Jacobsen, M. H. & Marshman, S., 2008, The Sociology of Zygmunt Bauman: Challenges and Critique. Jacobsen, M. H. & Poder, P. (eds.). Aldershot: Ashgate, p. 19-40 22 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

7 Citations (Scopus)

Bauman on Utopia: welcome to the Hunting Zone

Jacobsen, M. H., 2008, The Sociology of Zygmunt Bauman: Challenges and Critique. Jacobsen, M. H. & Poder, P. (eds.). Aldershot: Ashgate, p. 209-230 22 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Belonging and non-belonging from the perspective of Intersectionality

Christensen, A-D., 2013, Promotion of gender equity in the context of globalization and localization : from the perspective of China and North European countries . Zhao et al., J. (ed.). Yunnan People’s Press, p. 75-90 15 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Bogens perspektiv

Uggerhøj, L., Nissen, M. A. & Pringle, K., 2007, Magt og forandring i socialt arbejde. Appel Nissen, M., Pringle, K. & Uggerhøj, L. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 7-17 11 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Bureaukratiet som organisationsform

Bømler, T. & Seemann, J., 2008, Sociale organisationer i en omstillingstid: grundbog i organisationsteori til social- og sundhedsudddannelserne. 3 ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 23-50 28 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Charles Wright Mills - sociologisk fantasi mellem liberalisme og radikalisme

Jacobsen, M. H., 2009, 50 samfundstænkere. Hansen, M. (ed.). København: Gyldendal, p. 431-446 15 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

Class operations and measures

Leiulfsrud, H. & Prieur, A., 1 Jan 2017, Theory in Action: Theoretical Constructionism. Leiulfsrud, H. & Sohlberg, P. (eds.). Brill, p. 72-88 17 p. (Studies in Critical Social Sciences, Vol. 91).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Class Operations and Measures

Leiulfsrud, H. & Prieur, A. I., 2016, Theory in Action: Theoretical Constructionism. Sohlberg, P. & Leiulfsrud, H. (eds.). Leiden: Brill, Vol. 91. p. 72-88

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Comparative and Theoretical Lessons from the Scandinavian Case

Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L., 1 Nov 2018, Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L. (eds.). Cham: Springer, p. 199-207 9 p. (Nonprofit and Civil Society Studies).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Contradictions and Controversies in Danish Civil Society Discourse

Henriksen, L. S., 2015, Voluntary Work and Youth Unemployment: Contributions From the Conference on VERSO. Jensen, N. R. (ed.). Department of Education (DPU), Aarhus University, p. 17-25 9 p. (Cursiv; No. 15).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access

Copingstrategier og arbejdsløshed

Ejrnæs, M., Larsen, J. E. & Müller, M., 5 Jan 2015, Fattigdom, afsavn og coping. Müller, M., Hussain, M. A., Elm Larsen, J., Hansen, H., Hansen, F. K. & Ejrnæs, M. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 153-180 28 p. (Samfund i Forandring).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Danish Social Spaces

Prieur, A. & Rosenlund, L., 2007, Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet: Festskrift til Olav Korsnes på hans 60-årsdag. Hjellbrekke, J., Olsen, O. J. & Sakslind, R. (eds.). Oslo: Fagbokforlaget, p. 257-287

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Danmerks Traktatmæssige forpligtelser: dobbeltbeskatning, international skattekorrektion mv.

Rønfeldt, T., 2007, Erhvervsjuras basisbog. København: Djøf Forlag, p. 275-330 55 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Danske distinksjoner

Prieur, A. & Rosenlund, L., 2010, Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Dahlgren, K. & Ljunggren, J. (eds.). Oslo: Universitetsforlaget, p. 111-129 18 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den ansigtsløse død - om de "dødfundne" danskere

Jacobsen, M. H., 2009, Den palliative indsats: Fra lokalt projekt til regionalt samarbejde (10 års jubilæumsskrift). Jensen, A. B., Mathiesen, H. & Olesen, L. (eds.). Århus: Det Palliative Team, Hospice Søholm, p. 33-40

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Den femte fase - med Philippe Ariès ind i det 21. århundrede

Jacobsen, M. H., 2009, Döden speglad i aktuell kulturforskning. Gustavsson, A. (ed.). Uppsala: Gustav Adolf Akademien, p. 15-40 26 p. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi; No. 107).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Den kontrafaktiske frygt:  om frygtkulturens asociale konsekvenser

Jacobsen, M. H., 2008, Sociologiens rum: festskrift for Jens Tonboe. Jacobsen, M. H., Henriksen, L. S. & Prieur, A. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 291-318

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Den kulturkriminologiske Osloskolen: Fortellinger om krenkelser og verdighet

Prieur, A., 1 Mar 2014, Motmæle: En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Finstad, L. & Lomell, H. M. (eds.). Oslo: Novus forlag, p. 9-21 12 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den poetiske fantasi – om forholdet mellem sociologi og fiktion

Antoft, R., Jacobsen, M. H. & Knudsen, L. B., 2010, Den poetiske fantasi – om forholdet mellem sociologi og fiktion. Antoft, R., Jacobsen, M. H. & Knudsen, L. B. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 13-27 15 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

De sidste ord: Om nekrologer og dødsannoncer før og nu

Jacobsen, M. H. & Holst, B., 2008, Memento mori: Døden i Danmark i tværfagligt lys. Jacobsen, M. H. & Haakonsen, M. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 352-284 30 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Det avgränsade civilsamhället

Henriksen, L. S., 20 Jun 2013, Civilsamhället klämt mellan stat och kapital: Välfärd, mångfald, framtid. Trägårdh, L., Selle, P., Henriksen, L. S. & Hallin, H. (eds.). 1 ed. Stockholm: SNS förlag, p. 64-74 11 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det civile samfund

Henriksen, L. S., 2014, Det danske samfund. Greve, B., Jørgensen, A. & Larsen, J. E. (eds.). 1. ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 87-112 26 p. (Sociologi; No. 5).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det forbudtes etnografi – om farligt feltarbejde, følelser, ekstremetnografi og situationel etik

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S., 2018, Etnografier. Jacobsen, M. H. & Jensen, H. L. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 325-358 34 p. (Sociologi, Vol. 16).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

Diagnosticerede kriminelles selv-narrativer og brug af ADHD-diagnosen. I: Professionelle blikke – når fortællinger forandrer identitet

Berger, N. P., 2018, Professionelle blikke – når fortællinger forandrer identitet. Glintborg, C., Hedegaard-Sørensen, L. & Kirkebæk, B. (eds.). København: Frydenlund Academic, p. 127-149 22 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Disagreement about ethics and values in practice: Using vignettes to study social work

Ejrnæs, N. M. & Monrad, M., 2019, Routledge's Handbook of Social Work Ethics and Values. Marson, S. & McKinney, R. (eds.). Routledge

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Distinctions danoises

Prieur, A. I., Rosenlund, L. & Skjøtt-Larsen, J., 2015, La méthodologie de Pierre Bourdieu en action: Espace culturel, espace social et analyse des données. Lebaron, F. & Le Roux, B. (eds.). Dunod Editeur, p. 151-183 22 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, no. 18

Gimmler, A. (ed.), 1 Sep 2008, Mangler titel. Århus Universitet

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Dokumentanalyse - muligheder og begrænsninger i arkiveret information

Møller, K., 2018, Metoder i kriminologi. Hviid Jacobsen, M. (ed.). Hans Reitzels Forlag, p. 201-231 (Sociologi, Vol. 15).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dominación y deseo: homosexualidad masculina y construcción de la masculinidad en México

Prieur, A., 2007, Machos, putas, santas: El poder del imaginario de género en América Latina. Melhuus, M. & Stølen, K. A. (eds.). Buenos Aires: Editorial Antropofagia, p. 89-111 23 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Dominacja i pozadania. Homoseksualnosc i konstrukcja meskosci w Meksyku

Translated title of the contribution: Dominans og begær. Homoseksualitet og maskuline kønskonstruktioner i Mexico.Prieur, A., 2007, Gender – perspektywa antropologiczna. Hryciuk, R. E. & Koscianskiej, A. (eds.). Warzawa: Warszawa Universitetsforlag, Vol. 2. p. 137-158 21 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

8 Downloads (Pure)

Domination and Desire. Male Homosexuality and the Construction of Masculinity in Mexico

Prieur, A. I., 1 Apr 1996, Machos, Mistresses, Marias. Latin American Gender Imagery. Melhuus, M. & Stølen, K. A. (eds.). London: Verso

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access
File

Dramaturgical Interactionism – Ideas of Self-Presentation, Impression Management and the Staging of Social Life as a Catapult for Critique

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. G., 2019, Critical and Cultural Interactionism – Insights from Sociology and Criminology. Jacobsen, M. H. (ed.). London: Routledge, p. 61-78 18 p. (Classical and Contemporary Social Theory).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dødens sociale dimensioner - om døden, de døende og dødsarbejde i det senmoderne samfund

Jacobsen, M. H., 2009, Akut, kritisk og kompleks sygepleje - samfunds- og humanvidenskabelige perspektiver. Holen, M. & Winther, B. (eds.). Munksgaard , p. 51-70 20 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Døden står ikke stille

Jacobsen, M. H., 2007, Helios - Danske Bedemænd i centrum: Tid og rum til samtale om døden. København: Danske Bedemænd, p. 43-50 8 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Efterbehandling af data

Hansen, C. D., Møberg, R. J., Gundelach, P. & Hermansen, J., 2017, Survey: Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. Nielsen, R. S., Gundelach, P. & Frederiksen, M. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 167-187 19 p. (Samfundsvidenskabernes metoder; No. 8).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Efterskrift: Hvad er Anvendt Filosofi? Hvad kunne Anvendt Filosofi blive?

Gimmler, A., 2013, Filosoffen på Arbejde: Dimensioner i Anvendt Filosofi. Thøgersen, U. (ed.). København: Forlaget Mindspace, p. 177-191 14 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Eleanor Rigby-syndromet: Om alderdom, ensomhed og social død i den senmoderne verden

Jacobsen, M. H., 2008, Memento mori: Døden i Danmark i tværfagligt lys. Jacobsen, M. H. & Haakonsen, M. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 95-118

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch