• Kroghstræde 5

    9220 Aalborg Øst

    Denmark

Research Output

Filter
Book chapter
Book chapter

Modtagelse, screening og indførelsen af Risk-Need-Responsivity i danske fængsler - en status

Berger, N. P., 2017, 50 års kriminalpolitik, resultater og visioner. L. KRIM. & Minke, L. K. (eds.). Fjerritslev: Forlag1.dk, p. 113-150

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Muligheder og udfordringer ved kombination af survey- og registerdata

Møberg, R. J., 2017, Survey - Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. Frederiksen, M., Gundelach, P. & Skovgaard Nielsen, R. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 337-353 17 p. (Samfundsvidenskabernes metoder; No. 8).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Narrative forskningstilgange

Glintborg, C. & Berger, N. P., 2017, Professionelle blikke – når fortællinger forandrer identitet. Glintborg, C., Hedegaard-Sørensen, L. & Kirkebæk, B. (eds.). Frydenlund Academic, p. 14-27 13 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Narrativ forskning: tilgange og metoder

Thomsen, T. L., Bo, I. G. & Christensen, A-D., Aug 2016, Narrativ forskning: tilgange og metoder. Glavind Bo, I., Christensen, A-D. & Lund Thomsen, T. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 13-33 21 p. (Sociologi; No. 11).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Narrativ Forskning: Tilgange og Metoder

Thomsen, T. L., Bo, I. G. & Christensen, A-D., 2016, Narrativ Forskning: Tilgange og Metoder. Bo, I. G., Christensen, A-D. & Thomsen, T. L. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 13-35

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Norbert Elias - figurationssociologi og sociale fantasier

Jacobsen, M. H., 2009, 50 samfundstænkere. Hansen, M. (ed.). København: Gyldendal, p. 335-350

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

Normalitetens magt i sundhedsplejens praksis

Pedersen, O., 2016, Det nære sundhedsvæsen: Perspektiver på samfundsudvikling og møder mellem mennesker.. Glasdam, S. & Westenholz Jørgensen, J. (eds.). 1 ed. København: Munksgaard , p. 161-170 9 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Nye tider, nye klasseskel?

Faber, S. T., Prieur, A., Rosenlund, L. & Skjøtt-Larsen, J., Jun 2014, Socialt rum, symbolsk magt : Bourdieuske perspektiver på klasse. Hansen, C. S. (ed.). Forlaget Hexis: Forlaget Hexis, p. 68-98 30 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access

Nye udbydere af retshjælp i Danmark

Olesen, A. & Hammerslev, O., 2019, Festskrift till Håkan Hydén. Banakar, R., Dahlstrand, K. & Ryberg Welander, L. (eds.). Lund: Juristförlaget, p. 397-411

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Offentlighed

Jacobsen, M. H., 2009, Medie- og kommunikationsleksikon. Kolstrup m.fl., S. (ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 387-389

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

Offentlig moral i den automobile kultur: med luppen på moralske fortolkninger af retsnormer

Jørgensen, A. J., 2008, Sociologiens rum: festskrift til Jens Tonboe. Henriksen, L. S., Jacobsen, M. H. & Prieur, A. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 205-226

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Ondskabens senmoderne svøbe: En sociologi om passiv observation og aktiv overvindelse af ondskab

Jacobsen, M. H. & Tester, K., 2008, Ondskab - et politisk begreb. Thordsen, S. N. & Sørensen, H. D. (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 71-100

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

On 'knowingness', cosmopolitanism and busyness as emerging forms of cultural capital

Prieur, A. & Savage, M., 30 Oct 2014, The Routledge Companion to Bourdieu's 'Distinction'. Coulangeon, P. & Duval, J. (eds.). London & New York: Routledge, p. 307-318 12 p. (Culture, Economy and the Social).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

4 Citations (Scopus)

On the reception of Bourdieu's sociology in the world's most equal societies

Hjellbrekke, J. & Prieur, A. I., 5 Apr 2018, The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu. Medvetz, T. & J. Sallaz, J. (eds.). Oxford University Press, p. 68-87 20 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access

On the Roads Towards Marketization? A Comparative Analysis of Nonprofit Sector Involvement in Social Service Delivery at the Local Level

Henriksen, L. S., Smith, S. R., Thøgersen, M. & Zimmer, A., 2016, Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons. Kuhlmann, S. & Bouckaert, G. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 221-236 16 p. (Governance and Public Management).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Organisationsetnografi: om at analysere organisationspraksis

Kyed, M. & Pedersen, O., 2018, Etnografier. Hviid Jakobsen, M. & Louise Jensen, H. (eds.). 1 ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 175-201 26 p. (Sociologi; No. 16).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Pierre Bourdieu

Prieur, A. & Skjøtt-Larsen, J., Aug 2016, Kulturteori og kultursociologi. Schiermer, B. (ed.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 281-309 28 p. (Sociologi; No. 10).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Pierre Bourdieu - Sociologi som kampsport

Prieur, A., 2009, 50 Samfundstænkere. Hansen, M. (ed.). København: Gyldendal, p. 571-581 11 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

Placering på sluten institution: ett könsperspektiv på straff och behandling av utsatta unga i Danmark

Henriksen, A-K. E., 2018, (Accepted/In press) Låst institutionsvård för barn. Studentlitteratur

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Prison Life as ’Emotion Culture’: Reflections on Some of the Emotional Challenges of Conducting Prison Ethnography

Jacobsen, M. H. & Andersen, D. R., 2019, Emotions and Crime – Towards a Criminology of Emotions. Jacobsen, M. H. & Walkalte, S. (eds.). London: Routledge, p. 131-153 23 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Produktionen af Bornholm: turismerum, repræsentationer, mobilitet

Larsen, J., 2008, Sociologiens rum: festskrift til Jens Tonboe. Henriksen, L. S., Jacobsen, M. H. & Prieur, A. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 227-250

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Public Sociology as Subject Matter of Sociology

Jacobsen, M. H., 2008, Public Sociology: Proceedings of the Anniversary Conference Celebrating Ten Years of Sociology in Aalborg. Jacobsen, M. H. (ed.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 179-184 6 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Public Sociology - Towards a Triple Hermeneutic

Jacobsen, M. H., 2008, Public Sociology: Proceedings of the Anniversary Conference Celebrating Ten Years of Sociology in Aalborg. Jacobsen, M. H. (ed.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 7-55

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Rational choice

Møller, K., 2013, Kriminologi.. Jacobsen, M. H. & Sørensen, A-S. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 193-212

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Reaktioner på "kærlige krav": ledighed og kriminelle kundskaber i en noget-for-noget tid

Olesen, A., 2011, Juridiske Emner ved Syddansk Universitet 2011. Djøf Forlag, p. 199-222 23 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Recognition: Conceptualization and Context

Gimmler, A., 2017, Concepts in Action : Conceptual Constructionism. Leiulfsrud, H. & Sohlberg, P. (eds.). Leiden: Brill, p. 302-319 17 p. (Studies in Critical Social Sciences, Vol. 118).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access

Regional socio-demografi

Knudsen, L. B. & Blenstrup, L. T., 2008, Sociologiens rum: festskrift for Jens Tonboe. Henriksen, L. S., Jacobsen, M. H. & Prieur, A. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 161-186 16 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Register based research

Knudsen, L. B., 2008, Research Methods in Public Health. Vallgårda, S. & Koch, L. (eds.). København: Munksgaard , p. 259-280 21 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

Registerforskning

Translated title of the contribution: Register based ResearchKnudsen, L. B., 2007, Forskningsmetoder i Folkesundhedsvidenskab. Vallgårda, S. & Koch, L. (eds.). 3 ed. København: Munksgaard , p. 257-278 21 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

Resocialisering 2.0 - En ny adfærdspolitik

Prieur, A. I., 2015, Kriminalistiske pejlinger: Festskrift til Flemming Balvig. Kyvsgaard, B., Vestergaard, J., Holmberg, L. & Elholm, T. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 257-271 14 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Risiko, risikofaktorer og resiliens

Ejrnæs, N. M., Jun 2015, Udsatte Børn og unge: en grundbog. Erlandsen, T., Rosendal Jensen, N., Langager, S. & Petersen, K. E. (eds.). Latvia: Hans Reitzels Forlag, p. 47-58 12 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Sagsbehandlingsreglerne på det socialretlige område: udvikling og tendens

Schultz, T., 2007, Festskrift til Claus Haagen Jensen. Werlauff, E. & Bønsing, S. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 105-121 17 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Scandinavian Everyday Life Sociologies: Routines, Ruptures and Strategies

Christensen, A-D., 2009, Encountering the Everyday: An Introduction to the Sociologies of the Unnoticed. Jacobsen, M. H. (ed.). New York: Palgrave Macmillan, p. 307-328 21 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Sekulariseret Sociologi: medvind og modvind "on the breaking edge"

Jørgensen, A., 2008, Sociologiens rum: festskrift for Jens Tonboe. Henriksen, L. S., Jacobsen, M. H. & Prieur, A. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 57-73

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Sexual negotiations and symbolic dimensions - an introduction

Prieur, A. I., 1995, AIDS in Europe - The Behavioural Aspects. Vol. 2: Risk Behaviour and its Determinants. Friedrich, D. (ed.). Edition Sigma

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Skandinavisk frivillighed ved en korsvej?

Henriksen, L. S., 2015, Med kärlek til det oordnade. von Essen, J., Karlsson, M., Blomquist, L., Forssell, E. & Trägårdh, L. (eds.). Stockholm: Ersta Sköndal högskola, p. 231-247 17 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Skat ved grænseoverskridende etablering og aktivitet

Rønfeldt, T., 2007, Erhvervsjuras basisbog. Werlauff, E. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 97-204 107 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Skolen som arena for andengørelse, tilpasning og modstand

Jensen, S. Q., 1 Aug 2013, Drenge og maskuliniteter i ungdomdsuddannelserne. Jørgensen, C. H. (ed.). Frederiksberg C: Roskilde Universitetsforlag, p. 243-258 16 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Sociale problemer og sociale afvigelser - sociologisk set

Henriksen, L. S., 2007, Social indsigt for pædagoger. Niklasson, G. (ed.). 2 ed. København: Frydenlund Academic, p. 293-319 27 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

Socialkonstruktivisme

Jacobsen, M. H., 2009, Medie- og kommunikationsleksikon. Kolstrup m.fl., S. (ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 488-491

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

Sociologien som videnskab og perspektiv

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S., 2015, SociologiNU. Jacobsen, M. H., Antoft, R., Gregersen, R. V., Hansen, C. D., Jørgensen, A., Klausen, T. B., Knudsen, L. B., Kristiansen, S., Petersen, A. & Jensen, S. Q. (eds.). Århus: Systime Academic, p. 8-31 24 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

Sociologi på Aalborg Universitet: fag, tværfaglighed og problemorientering

Translated title of the contribution: Sociology at Aalborg University: discipline, Interdisciplinarity and Problem OrientationChristensen, A-D., Henriksen, L. S. & Rasmussen, P., 2008, Sociologiens rum: festskrift for Jens Tonboe. Lars Skov, H., Michael Hviid, J. & Annick, P. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 15-40

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Sociologiske forskningsmetoder

Kristiansen, S. & Klausen, T. B., 2015, SociologiNU. 1. ed. Århus: Systime Academic, p. 32-56 24 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

Solid Modernity, Liquid Utopia - Liquid Modernity, Solid Utopia: Ubiquitous Utopianism as a Trademark of the Work of Zygmunt Bauman

Jacobsen, M. H., 2007, The Contemporary Bauman. Elliott, A. (ed.). London: Spon press, p. 217-240 24 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Spørgeskemaer og kvalitative interview: Nye sociale klassers smags- og praksisformer

Skjøtt-Larsen, J., 2014, Mixed methods forskning: Principper og praksis. Frederiksen, M., Gundelach, P. & Nielsen, R. S. (eds.). 1. ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 61-86 26 p. (Samfundsvidenskabernes metoder, Vol. 4).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Stabilitet og dynamik: Perspektiver og skandinavisk udsyn

Henriksen, L. S., 2014, Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012. Fridberg, T. & Henriksen, L. S. (eds.). København: SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd, p. 267-280 14 p. (SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd; No. 09, Vol. 14).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Stigmatisering i sundhedsvæsenet

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S., 2013, Sundhed, menneske og samfund. Nicklasson, G. (ed.). København: Samfundslitteratur, p. 211-230 21 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Stories of Women's Lives Across Borders

Christensen, A-D., 2018, Life-boats: from dream to dream. Kirkegaard, M. & Norheim, M. B. (eds.). Støtteforeningen for Life-boats, p. 98-100 2 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Stuart Hall: Kulturforskning som kritisk engagement

Jensen, S. Q., Oct 2012, Samfundsteori og Samtidsdiagnose : En introduktion til sytten nyere samfundstænkere for det pædagogiske felt. Hviid Jacobsen, M. & Petersen, A. (eds.). København: Unge Pædagoger, p. 21-35 15 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Studying Deviance

Kristiansen, S., 2018, The Routledge Handbook on Deviance. Browm, S. & Sefiha, O. (eds.). 1 ed. Routledge, p. 13-23 10 p. (Routledge handbooks).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducationpeer-review