Centre for Comparative Welfare Studies - CCWS

Research Output 1982 2019

Filter
Book chapter
2015

Udgifter til ældrepleje: Variationer mellem danske kommuner

Jensen, P. H. & Lolle, H., 2015, Det aldrende samfund: Udfordringer og nye muligheder. Jensen, P. H. & Rostgaard, T. (eds.). Frydenlund Academic, p. 78-97 (Ældre og Samfund, Vol. 1).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Ungleich unter Gleichen. Würdigkeitskonstruktion und Einkommensüberprüfung

Leibetseder, B., 2015, Das Vorgefundene und das Mögliche: Beiträge zur Gesellschafts- und Sozialpolitik zwischen Ökonomie und Moral. Stelzer-Orthofer, C., Seckauer, H. & Kepplinger, B. (eds.). Vienna: Mandelbaum, p. 169-189 20 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Universalisme eller differentieret velfærdsstat? En kritisk analyse af den danske velfærdsstat

Jensen, P. H. & Torpe, L., 2015, Den universelle velfærdsstat: Funktionsmåde, folkelig opbakning og forandring. Albrekt Larsen, C. & Andersen, J. G. (eds.). København: Frydenlund Academic, p. 179-192 (Velfærdsstat og velfærdssamfund; No. 1).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Universalisme eller målretning? Ambivalente holdninger - og praktiske operationaliseringer af universalisme

Andersen, J. G., 22 Jun 2015, Den universelle velfærdsstat: Funktionsmåde, folkelig opbakning og forandring. Albrekt Larsen, C. & Goul Andersen, J. (eds.). København: Frydenlund Academic, p. 105-118 14 p. (Velfærdsstat og velfærdssamfund; No. 1).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Universalismens styrke og svagheder: En oversigt over argumenter

Andersen, J. G., 22 Jun 2015, Den universelle velfærdsstat: Funktionsmåde, folkelig opbakning og forandring. Larsen, C. A. & Andersen, J. G. (eds.). København: Frydenlund Academic, p. 33-45 13 p. (Velfærdsstat og velfærdssamfund; No. 1).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Universalisme og befolkningens opfattelse af "de fattige" og "de arbejdsløse"

Larsen, C. A., 2015, Den universelle velfærdsstat: Funktionsmåde, folkelig opbakning og forandring. Larsen, C. A. & Andersen, J. G. (eds.). København: Frydenlund Academic, p. 119-130 (Velfærdsstat og velfærdssamfund; No. 1, Vol. 1).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Universalisme og segregering i folkeskolen: Perspektiver i politisk teori

Jørgensen, S. L., 2015, Den universelle velfærdsstat: Funktionsmåde, folkelig opbakning og forandring. Albrekt Larsen, C. & Goul Andersen, J. (eds.). Frydenlund Academic, p. 245-262 (Velfærdsstat og velfærdssamfund).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Universalisme og social tillid

Larsen, C. A., 2015, Den universelle velfærdsstat: Funktionsmåde, folkelig opbakning og forandring. Larsen, C. A. & Andersen, J. G. (eds.). Frydenlund Academic, p. 74-87 (Velfærdsstat og velfærdssamfund; No. 1, Vol. 1).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Universalisme og stigmatisering

Larsen, C. A., 2015, Den universelle velfærdsstat: Funktionsmåde, folkelig opbakning og forandring. Larsen, C. A. & Andersen, J. G. (eds.). København: Frydenlund Academic, p. 62-73 (Velfærdsstat og velfærdssamfund; No. 1, Vol. 1).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Universalisme og økonomisk lighed

Larsen, C. A., 2015, Den universelle velfærdsstat: Funktionsmåde, folkelig opbakning og forandring. Larsen, C. A. & Andersen, J. G. (eds.). København: Frydenlund Academic, p. 46-61 (Velfærdsstat og velfærdssamfund; No. 1, Vol. 1).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Universalisme på kinesisk

Kongshøj, K., 2015, Den universelle velfærdsstat: Funktionsmåde, folkelig opbakning og forandring . Albrekt Larsen, C. & Goul Andersen, J. (eds.). København: Frydenlund Academic, (Velfærdsstat og velfærdssamfund).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Velfærdsmix, outcome universalisme og samspilsproblemer: Det danske pensionssystem

Andersen, J. G., 22 Jun 2015, Den universelle velfærdsstat: Funktionsmåde, folkelig opbakning og forandring. Albrekt Larsen, C. & Goul Andersen, J. (eds.). København: Frydenlund Academic, p. 88-102 15 p. (Velfærdsstat og velfærdssamfund; No. 1).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

1877 Downloads (Pure)

Velfærdsstat, solidaritet og ’bundgrupperne

Larsen, C. A., 2015, Socialt arbejde i en foranderlig verden. Harder, M. & Nissen, M. A. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 163

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access
File
2014

Anerkendende offentlig ledelse under budgetpres

Jørgensen, S. L., Nov 2014, Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten, professsionerne og borgerne. Djøf Forlag, p. 313-360

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Armoede bij ouderen: Sociale bijstand naar geslacht, huishouden, pensioenstelsel en gewest

Berghman, M., Peeters, H. & Tavernier, W. D., 2014, Het Datawarehouse, een duizendpoot! Perspectieven van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming: Le Datawarehouse, un mille-pattes! Perspectives du Datawarehouse Marché du Travail et Protection Sociale. Knapen, H., Braes, S., Ermans, T. & Herremans, W. (eds.). Gent: Academia Press, p. 111-131 21 p. (Wetenschap en Maatschappij - Problèmes actuels concernant la cohésion sociale).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Børnehaveledelsens brudte broer: Dilemmaer og muligheder i den offentlige styringsdialog fra et anerkendelsesteoretisk standpunkt

Jørgensen, S. L., Nov 2014, Sprækker for fornyelse: Nye perspektiver på offentlig styring og ledelse. Majgaard, K. (ed.). Djøf Forlag, p. 281-305

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2 Citations (Scopus)

Conclusions: enhancing volunteering by older people in Europe

Principi, A., Lamura, G. & Jensen, P. H., 2014, Active Ageing: Voluntary Work by Older People in Europe. Principi, A., Jensen, P. H. & Lamura, G. (eds.). Bristol & Chicago: Policy Press, p. 315-342 28 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

162 Downloads (Pure)

Denmark

Bjørnholt, B. & Hansen, M. B., 2014, Leadership and Culture: Comparative Models of Top Civil Servant Training . Van Wart, M., Hondeghem, A. & Schwella, E. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 153-166

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

File

Fathering: The influence of ideational factors for male fertility behaviour

Rostgaard, T. & Møberg, R. J., Nov 2014, Fatherhood in the Nordic Welfare states : Comparing care policies and practice. Eydal, G. B. & Rostgaard, T. (eds.). Policy Press

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

4 Citations (Scopus)

Fathers’ rights to family cash benefits in Nordic countries

Hakovirta, M., Haataja, A., Eydal, G. B. & Rostgaard, T., 2014, Fatherhood in the Nordic Welfare states: Comparing care policies and practice. Eydal, G. B. & Rostgaard, T. (eds.). Policy Press

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Foreningsdeltagelse og samfundsengagement blandt unge

Torpe, L., 2014, Forenininger for fremtiden: Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund. København: Dansk Ungdoms Fællesråd, p. 43-61

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Frivillige foreninger og demokrati: Gør et stærkt civilsamfund demokratiet bedre?

Torpe, L., 2014, Folkestyrets rugekasser: Frivillige foreninger og folkestyre. Böss, M. (ed.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 125-135

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

8 Citations (Scopus)

How proximate and visible policies shape self-interest, satisfaction, and spending support: The case of public service production

Hedegaard, T. F. & Larsen, C. A., 2014, How Welfare States Shape The Democratic Public. Edward Elgar Publishing

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Hvordan skaber økonomisk ulighed mistillid?

Larsen, C. A., 2014, Politologisk årbog 2013-2014. København: Hans Reitzels Forlag, p. 83-87

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2 Citations (Scopus)

Introduction: enhancing volunteering in later life in Europe

Jensen, P. H. & Principi, A., 2014, Active Ageing: Voluntary Work by Older People in Europe. Princip, A., Jensen, P. H. & Lamura, G. (eds.). Bristol & Chicago: Policy Press, p. 3-20 18 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Køn på spil - Arbejdsmarkedsmodel, velfærdsmodel og retliggørelse

Borchorst, A., Dec 2014, Arbejdsmarkedsregulering. Jørgensen, H. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 227-240

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Meeting the demographic challenges. Ageing and pension systems in the Nordic countries, in a European perspective

Andersen, J. G. & Hatland, A., 20 May 2014, Reshaping Welfare Institutions in China and the Nordic Countries. Kettunen, P., Kuhnle, S. & Ren, Y. (eds.). Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel, p. 257-288 32 p. (NordWel Studies in Historical Welfare State Research, Vol. 7).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Mixed methods-forskning: Fra praksis til teori

Frederiksen, M., 2014, Mixed methods-forskning: Principper og praksis. Frederiksen, M., Gundelach, P. & Skovgaard Nielsen, R. (eds.). 1. ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 9-34 (Samfundsvidenskabernes metoder, Vol. 4).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Nordic Care and Care Work in the Public Service Model of Denmark: Ideational Factors of Change

Rostgaard, T., Oct 2014, Care regimes in transitional European Societies. Leon, M. (ed.). Palgrave Macmillan

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

1 Citation (Scopus)

Older volunteers in Denmark: a large voluntary sector in a highly developed welfare state

Jensen, P. H., 2014, Active Ageing: Voluntary Work by Older People in Europe. Principi, A., Jensen, P. H. & Lamura, G. (eds.). Berlin & Chicago: Policy Press, p. 71-91 21 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Religieuze overtuigingen en praktijken van mannen en vrouwen in Europa vandaag: Sociologische analyse op basis van de gegevens uit het Europees Waardenonderzoek (2008)

Draulans, V. & Tavernier, W. D., 2014, Aan zijn Rijk komt geen einde ...?!: Over de lege kerken in Europa. Pulinckx, L. & De Mey, P. (eds.). Antwerpen: Halewijn, p. 21-44 (LOGOS).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

SÅDAN FORBLIVER SAMFUNDSTOPPEN RIG OG MAGTFULD

Munk, M. D., Aug 2014, Politologisk Årbog: 2013-2014. Hans Reitzels Forlag, p. 87-90 (Politologisk Årbog 2013-2014).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Social kapital

Torpe, L., 2014, Det danske samfund. Greve, B., Jørgensen, A. & Elm Larsen, J. (eds.). 1. ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 477-498 (Sociologi; No. 5).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2056 Downloads (Pure)

Social ulighed og uddannelse

Munk, M. D., 15 May 2014, Pædagogisk sociologi. København: Hans Reitzels Forlag, p. 187-219 (Sociologi; No. 4).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access
File

Syv dødssynder i den økonomiske journalistik

Madsen, P. T., 2014, Krisen i økonomi og journalistik. Århus: Ajour, 12 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

2 Citations (Scopus)

The Impact of Public Policies

Andersen, J. G., 6 Jan 2014, Comparative Politics, 3.ed. Caramani, D. (ed.). Oxford: Oxford University Press, p. 366-383

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

The Nordic Social Models in Turbulent Times: Consolidation and Flexible Adaptation

Dølvik, J. E., Andersen, J. G. & Vartiainen, J., 18 Dec 2014, European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration. Dølvik, J. E. & Martin, A. (eds.). 1 ed. Oxford: Oxford University Press, p. 246-286 41 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

3 Citations (Scopus)

Volunteering in older age: A conceptual and analytical framework

Jensen, P. H., Lamura, G. & Principi, A., 2014, Active Ageing: Voluntary Work by Older People in Europe. Princip, A., Jensen, P. H. & Lamura, G. (eds.). Bristol & Chicago: Policy Press, p. 21-44 24 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

应对人口变动的挑战:从欧洲视角观察北欧国家的老龄化和养老金体系

Andersen, J. G. & Hatland, A., 20 Jun 2014, 重塑中国和北欧国家的福利制度. Kettunen, P., Kuhnle, S. & Ren, Y. (eds.). Shanghai: FuDan University Press, p. 164-188 25 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2013

Causes and effects of early exit/retirement from a citizenship perspective: Concluding remarks

Jensen, P. H., 2013, Down and out - or free at last?: Causes and effects of early exit/retirement in the Nordic countries. Jensen, P. H. & Øverbye, E. (eds.). Berlin: Logos Verlag Berlin, p. 107-116

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Danmarks selvskabte økonomiske krise - et økonomisk og politisk paradoks

Andersen, J. G., 27 Aug 2013, Politologisk Årbog 2012-13. København: Hans Reitzels Forlag, p. 42-46 5 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Denmark: Ambiguous modernization of an inclusive unemployment protection system

Andersen, J. G., 17 Oct 2013, Regulating the Risk of Unemployment: National Adaptations to Post-Industrial Labour Markets in Europe. Clasen, J. & Clegg, D. (eds.). 2 ed. Oxford: Oxford University Press, p. 187-207 21 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

En samlet model for partivalg

Hansen, K. M. & Andersen, J. G., 5 Feb 2013, Krisevalg: Økonomien og folketingsvalget 2011. Djøf Forlag, p. 189-212 14 p. (Studier i dansk politik).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Financial hardship

Clement, S. L. & Jensen, P. H., 2013, Down and out - or free at last?: Causes and effects of early exit/retirement in the Nordic countries. Jensen, P. H. & Øverbye, E. (eds.). Berlin: Logos Verlag Berlin, p. 29-47

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Gender and State

Borchorst, A., 2013, Introduction to Political Sociology. Brinkner, B. (ed.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 91-108

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Godernes omfordeling: Baggrunden for vælgernes holdninger til skat og ulighed

Stubager, R. & Andersen, J. G., 5 Feb 2013, Krisevalg: Økonomien og folketingsvalget 2011. København: Djøf Forlag, p. 89-114 26 p. (Studier i dansk politik).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

It's the Economy, Stupid

Stubager, R., Hansen, K. M. & Andersen, J. G., 5 Feb 2013, Krisevalg: Økonomien og folketingsvalget 2011. København: Djøf Forlag, p. 17-44 28 p. (Studier i dansk politik).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Krise og velfærdsholdninger

Andersen, J. G. & Stubager, R., 5 Feb 2013, Krisevalg: Økonomien og folketingsvalget 2011. København: Djøf Forlag, p. 163-188 26 p. (Studier i dansk politik).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Levensloop, pensioen en armoede bij oudere vrouwen: De impact van familietrajecten, loopbanen en pensioenregelgeving

Peeters, H., Tavernier, W. D. & Berghman, J., 2 Dec 2013, Gezinstransities in Vlaanderen. Corijn, M. & Van Peer, C. (eds.). Studiedienst van de Vlaamse Regering, p. 235-263

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Medborgerskab under pres

Andersen, J. G., 18 Nov 2013, Socialt arbejde - teorier og perspektiver. Guldager, J. & Skytte, M. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 86-127 42 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review