Centre for Comparative Welfare Studies - CCWS

Research Output 1982 2019

Filter
Book chapter
2001

Den økonomiske usikkerhed er det største problem: nogle resultater fra en dansk panelundersøgelse af længerevarende ledige

Andersen, J. G., 2001, Marginalisering, integration, velfærd. Andersen, Jørgen Goul : Jensen, Per H. (red.) (ed.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 57-80

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

From Citizenship to Workfare? Changing Labour Market Policies in Denmark since the Oil Crisis

Andersen, J. G., 2001, Deregulierung der Arbeit - pluralisierung der Bildung?. Bolder, Axel : Heinz, Walter R. : Kutscha, Günter (Hrsg.) (ed.). Opladen: Springer Fachmedien Wiesbaden, p. 73-86

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Førtidspensionisters sociale medborgerskab

Clement, S. L., 2001, Marginalisering, integration, velfærd. Andersen, Jørgen Goul : Jensen, Per H. (red.) (ed.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 81-105

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Hvilken type demokrati - "tilskuerdemokrati", "deltagerdemokrati" eller "deliberativt demokrati"?

Torpe, L. & Andeersen, J. G., 2001, Deliberasjon og demokrati. Eriksen, Erik Oddvar : Skivenes, Marit (red.) (ed.). Bergen: LOS-senteret, p. 61-102 (LOS-senter Rapport; No. 1112).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Indledning

Andersen, J. G. & Jensen, P. H., 2001, Marginalisering, integration, velfærd. Andersen, Jørgen Goul : Jensen, Per H. (red.) (ed.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 5-16

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Migration, arbejdsliv og levevilkår

Emerek, R., 2001, Marginalisering, integration, velfærd. Andersen, Jørgen Goul : Jensen, Per H. (ed.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 35-57

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

The Danish Venstre: Liberal Agrarian or Centrist?

Andersen, J. G. & Jensen, J. B., 2001, From Farmyard to City Square? : The Electoral Adaptation of the Nordic Agrarian Parties. Arter, David (ed.) (ed.). Aldershot: Ashgate, p. 96-131

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet: et frit valg eller tvang?

Jensen, P. H., 2001, Det aldrende samfund : behov for ændringer på arbejdsmarkedet?. Kbh.: Teknologirådet, p. 92-99 (Teknologirådets Rapporter; No. 2001/9).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

2000

Borgerne og det lokale styre

Andersen, J. L., 2000, Hvad folket magter : Demokrati, magt og afmagt. Andersen, Jørgen Goul : Torpe, Lars : Andersen, Johannes (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Demokratiske normer og vaner som offentlig social kapital

Torpe, L., 2000, Hvad folket magter : Demokrati, magt og afmagt. Andersen, Jørgen Goul : Torpe, Lars : Andersen, Johannes (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Det lille demokrati: nærdemokrati i den offentlige sektor

Andersen, J. G., 2000, Hvad folket magter : Demokrati, magt og afmagt. Andersen, Jørgen Goul : Torpe, Lars : Andersen, Johannes (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Foreninger og demokrati

Torpe, L., 2000, Hvad folket magter : Demokrati, magt og afmagt. Andersen, Jørgen Goul : Torpe, Lars : Andersen, Johannes (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Gender and the European welfare states: context, structure and agency

Bang, H. P., Jensen, P. H. & Pfau-Effinger, B., 2000, Gender, Economy and Culture in the European Union. Duncan, S. & Pfau-Effinger, B. (eds.). London: Spon press, p. 115-142 27 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Gender and the European Welfare States: Context, Structure and Agency

Bang, H. P., Jensen, P. H. & Pfau-Effinger, B., 2000, Gender, Economy and Culture in the European Union. Duncan, S. : Pfau-Effinger, Birgit (eds.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Indledning: Demokrati, magt og afmagt

Andersen, J. G., Torpe, L. & Andersen, J. L., 2000, Hvad folket magter : Demokrati, magt og afmagt. Andersen, Jørgen Goul : Torpe, Lars : Andersen, Johannes (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Konklusioner og perspektiver

Andersen, J. G., Torpe, L. & Andersen, J. L., 2000, Hvad folket magter : Demokrati, magt og afmagt. Andersen, Jørgen Goul : Torpe, Lars : Andersen, Johannes (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Korrespondanceanalyser, Velfærdsundersøgelsen may 2000

Munk, M. D., 2000, Ugebrevet Mandag Morgen. June 26 ed. Vol. no. 25.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Krævende borgere: borgernes værdier og forventninger til den offentlige sektor

Andersen, J. G., 2000, Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor : en debatbog.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Magt og afmagt: nyt perspektiv på "political efficacy"

Andersen, J. G., 2000, Hvad folket magter : Demokrati, magt og afmagt. Andersen, Jørgen Goul : Torpe, Lars : Andersen, Johannes (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Nye EU-skillelinjer

Andersen, J. G., 2000, Valg, vælgere og velfærdsstat : festskrift til Hans Jørgen Nielsen. Kurrild-Klitgaard, Peter : Bille, Lars : Bryder, Tom (red.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Politisk tolerance - om ytringsfrihed som princip og praksis

Andersen, J. L., 2000, Hvad folket magter : Demokrati, magt og afmagt. Andersen, Jørgen Goul : Torpe, Lars : Andersen, Johannes (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Radical Right-Wing Populism in Scandinavia: from Tax Revolt to Neo-Liberalism and Xenophobia

Andersen, J. G. & Bjørklund, T., 2000, The Politics of the Extreme Right : From the Margins to the Mainstream. Hainsworth, Paul (ed.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Surveyundersøgelsen: Demokrati fra neden

Andersen, J. G., 2000, Hvad folket magter : Demokrati, magt og afmagt. Andersen, Jørgen Goul : Torpe, Lars : Andersen, Johannes (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Tilskuerdemokrati eller deltagerdemokrati?

Andersen, J. G. & Torpe, L., 2000, Hvad folket magter : Demokrati, magt og afmagt. Andersen, Jørgen Goul : Torpe, Lars : Andersen, Johannes (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Udviklingslinier i økonometrien

Bunzel, H., Christensen, B. J., Haldrup, N., Høst, V., Hylleberg, P., Jensen, P. & Wurtz, A., 2000, Udviklingslinier i økonomisk teori. Hjorth-Andersen, Chr. (red.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Welfare Crisis and Beyond: Danish Welfare Policies in the 1980s and 1990s

Andersen, J. G., 2000, European Survivel of the Welfare State. Kuhnle, Stein (ed.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

ØMU og demokratiet: aspekter af det demokratiske underskud i EU

Andersen, J. G., 2000, Danmark og ØMU'en, 1: Politiske aspekter. Dosenrode, Søren (red.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1999

Baggrund og indledning

Andersen, J. G. & Lolle, H., 1999, Serviceudgifter og brugertilfredshed i danske kommuner. Lolle, Henrik (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Befolkningens fornemmelser for demokrati: foreninger, politisk engagement og demokratisk kultur

Torpe, L. & Gundelach, P., 1999, Den demokratiske udfordring. Andersen, Jørgen Goul et al. (red.) (ed.). Kbh.: Hans Reitzels Forlag, p. 70-91 (Magtudredningens publikationer).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Changing Labour Markets, New Social Divisions and Welfare State Support: Denmark in the 1990s

Andersen, J. G., 1999, The End of the Welfare State? : Responses to state retrenchment. Svallfors, Stefan : Taylor-Gooby, Peter (eds.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Danskernes ansvar og solidaritet anno 1999

Andersen, J. G., 1999, Socialpolitisk årsmøde 1999 : fællesskab og ansvar i det moderne velfærdssamfund.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Det fælles bedste? interesseorganisationer, folkestyre og korporatisme

Christiansen, P. M., 1999, Den demokratiske udfordring. Andersen, Jørgen Goul m.fl. (red.) (ed.). Kbh.: Hans Reitzels Forlag, p. 247-266 (Magtudredningens publikationer).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Ekspertvælde

Albæk, E., 1999, Den demokratiske udfordring. Andersen, Jørgen Goul : Christiansen, Peter Munk : Jørgensen, Torben Beck : Togeby, Lise : Vallgårda, Signild (red.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Folket og eliterne... om meningsdannelse på masse- og eliteniveau

Andersen, J. G., 1999, Den demokratiske udfordring. Andersen, Jørgen Goul m.fl. (red.) (ed.). Kbh.: Hans Reitzels Forlag, p. 52-69 (Magtudredningens publikationer).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Hverdagsmagerne: en udfordring til demokratiet og til samfundsforskningen

Bang, H. P. & Sørensen, E., 1999, Den demokratiske udfordring. Andersen, Jørgen Goul m.fl. (red.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

The Legitimacy of the Nordic Welfare States

Andersen, J. G., Pettersen, P-A., Svallfors, S. & Uusitalo, H., 1999, Nordic Social Policy : Changing Welfare States. Kautto, M. m.fl. (eds.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1998

Polarisering og politisk deltagelse: myte eller realitet

Andersen, J. G. & Hoff, J., 1998, Grundbogen i statskundskab. Hansen, Birthe : Jensen, Carsten (red.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Velfærdens veje i komparativt perspektiv

Andersen, J. G., 1998, Det nationale velfærd? den danske velfærdsstat i international belysning. Laursen, J., Olesen, N. W., Olesen, T. B., Petersen, K. & Rasmussen, M. (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 114-38 (Den Jyske Historiker; No. 82).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Velfærdsstatens variationer, dynamikker og effekter

Jensen, P. H., 1998, Det nationale velfærd? den danske velfærdsstat i international belysning. Lauersen, J. : Olesen, N. W. : Olesen, T. B. : Petersen, K. : Rasmussen, M. (ed.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 21-45 (Den Jyske Historiker; No. nr. 82).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1997

Decentraliseringens moralske og forvaltningsmæssige udfordringer belyst ved den nye arbejdsmarkedsreform

Jensen, P. H., 1997, Det lokale : decentral politik og forvaltning. Jørgensen, Henning : Gundelach, Peter : Klausen, Kurt Klaudi (Red.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Klasse - Maslow - Medborgerskab - Post materialisme

Andersen, J. G., 1997, Leksikon i statskundskab. Pedersen, Mogens N. : Goldmann, Kjell : Østerud, Øyvind (red.) (ed.). p. 4

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Krisebevidsthed og velfærdsholdninger i en højkonjunktur

Andersen, J. G., 1997, Et arbejdsliv : festskrift tilegnet professor, dr. phil. Eggert Petersen fra hans venner og kolleger. Graversen, Gert (Red.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1996

Hvordan skal arbejdsløsheden bekæmpes?

Andersen, J. G., 1996, Danskernes trivsel, holdninger og selvansvarlighed under "opsvinget". Petersen, Eggert ... m.fl. (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Marginalization, Citizenship and the Economy: The Capacities of the Universalist Welfare State in Denmark

Andersen, J. G., 1996, The Rationality of the Welfare State. Eriksen, Erik Oddvar : Loftager, Jørn (Eds.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Sammenfatning og perspektivering

Andersen, J. G., Petersen, E., Dalberg-Larsen, J., Sabroe, K-E. & Sommerlund, B., 1996, Danskernes trivsel, holdninger og selvansvarlighed under "opsvinget". Petersen, Eggert ... m.fl. (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Socialdemokratiets vælgertilslutning

Andersen, J. G., 1996, Udfordring og omstilling. Red. Callesen, G. : Christensen, S. : Grelle, H. (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1995

Lighed i den politiske deltagelse

Andersen, J. G., 1995, Demokratiets mangfoldighed. Redigeret af Madsen, M. : Nielsen, H. J. : Sjöblom, G. (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Velfærdsstatens folkelige opbakning

Andersen, J. G., 1995, Velfærdsstatens fremtid. Red. af Bruun-Vierø, I. M. ... m.fl. (ed.). Kbh.: SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd, p. 34-45 (Social forskning. Temanummer, aug.1995,).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1988

Sexuelt misbrug af børn - et samfundsproblem?

Harder, M., 1988, Samfundsforskning. Andersen, J. G. (ed.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 159-176 17 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch