Press / Media

AAU sender mikroorganismer på en fedekur

Morten Lykkegaard Christensen

13/09/2019

1 item of Media coverage

Press/Media: Press / Media

Villum Experiment: Risikovillige midler til 52 dristige idéer

Mads Koustrup Jørgensen

09/09/2019

1 item of Media coverage

Press/Media: Press / Media

Lattergas på renseanlæg er ikke for sjov

Mette Dam Jensen & Morten Lykkegaard Christensen

08/08/2019

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Nedbrydelige batterier: Skimmelsvampe erstatter lithium

Jens Muff

06/06/2019

1 item of Media coverage

Press/Media: Press / Media

Svampebatterier skal lagre alternativ energi

Jens Muff

27/05/2019

5 items of Media coverage

Press/Media: Press / Media

Nemmere at sende regning til forurenende skibe

Jens Muff

28/09/2018

5 items of Media coverage

Press/Media: Press / Media

Fremtidens batterier er lavet af svampe

Jens Muff & Jens Laurids Sørensen

12/09/2018

1 item of Media coverage

Press/Media: Press / Media

Fremtidens batterier er lavet af svampe

Jens Muff & Jens Laurids Sørensen

15/08/2018

3 items of Media coverage

Press/Media: Press / Media