• Postal addressShow on map

    Selma Lagerlöfs Vej 300

    9220 Aalborg Ø

    Denmark

Organisation profile

Organisation profile

Data management er et essentielt element i et stort antal IT-systemer, og behovet for avanceret data management stiger i takt med en række samfunds- og erhvervsmæssige tendenser, blandt andet den stigende digitalisering af f.eks. medier (herunder audio og video) og handel og service (e-handel og e-service) samt den voksende udbredelse af kommunikerende systemer og sensorer (f.eks. i biler og mobiltelefoner).

Daisy er et internationalt orienteret forskningscenter med fokus på forskning, uddannelse og innovation inden for data-intensive systemer – systemer, hvor håndteringen af data byder på særlige udfordringer. Daisy forsøger gennem sit virke at fremme samarbejdet og synergien mellem relevante forskningsmiljøer indbyrdes og mellem forskningen og industrielle partnere. Specielt er det en del af Daisys mission at deltage i interdisciplinære projekter sammen med andre forskere samt industrielle samarbejdspartnere.

Daisy har som sit forskningsmæssige mål at være international anerkendt for at være på forkant inden for udvalgte kerneområder indenfor data-intensive systemer. Daisy ønsker inden for disse områder at være en ledestjerne i det videnskabelige samfund. Daisy lægger også vægt på at være kendt for at udføre rettidig service af højeste standard for det internationale forskersamfund.

Daisy vedligeholder en dynamisk portefølje af forskningsaktiviteter der har varierende anvendelseshorisonter. Spekulative projekter med en langsigtet anvendelseshorisont sigter højt og har til formål at skabe ny viden. Disse danner en del af grundlaget for projekter, der sigter mod anvendelighed på relativt kort sigt. Forskerne hos Daisy ser specielt interdisciplinære projekter som et middel til nyskabelse, der har stort potential for at kunne bringe de involverede fagligheder videre.

Daisy støtter teknologidreven innovation, og det er centralt for Daisys forskere at skabe værdi for Daisys industrielle samarbejdspartnere.

Daisy tilbyder forskeruddannelse samt forskningsbaseret undervisning. Således søger Daisys forskere gennem eksperimentel-baseret træning og uddannelse at bibringe nye forsker- og kandidatstuderende kompetencer, der gør dem til eftertragtede forskere og praktikere. 

Fingerprint

The fingerprint consists of concepts related to the research profile of the unit and associated persons. It is updated automatically, when new content is added.

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.