Den socialretlige forskningsgruppe

Profiles

Photo of Søren Blæsbjerg

Søren Blæsbjerg

Person: VIP

20192019
Photo of Hanne Hartoft

Hanne Hartoft

Person: VIP

20112020
Photo of John Klausen

John Klausen

Person: VIP

20112020
Photo of Anne Mørk Pedersen

Anne Mørk Pedersen

Person: VIP

20182020
Photo of Trine Schultz

Trine Schultz

Person: VIP

20012020
Photo of Peter Brix Vangsgaard

Peter Brix Vangsgaard

Person: VIP

20082020
Photo of Nina Von Hielmcrone
19932020