The Faculty of Humanities

  • Kroghstræde 1

    9220 Aalborg Ø

    Denmark

Research Output 1972 2022

Filter
Book chapter
1975

Filosofisk Antropologi

Pahuus, M., 1975, Berlingske Leksikon Bibliotek.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

1976

Etiske og politiske idéforandringer i en krisetid

Pahuus, M., 1976, AUC-forelæsninger 1975-1976. Aalborg: Aalborg Universitetscenter, p. 149-162 13 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Lexemes and knowledge

Andersen, T., 1976, Papers from the Third Scandinavian Conference of Linguistics. Karlsson, F. (ed.). Turku: Text Linguistics Research Group, Academy of Finland, p. 1-8 8 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Sprog og socialisation

Andersen, T., 1976, AUC-forelæsninger 1975-76. Sverdrup-Jensen, S. (ed.). Aalborg: Aalborg Universitetscenter, p. 23-46 24 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

"Vi sludrede bare lidt": Om almene mekanismer i samtaler

Andersen, T., 1976, Analyser af sprogbrug. Bind 3: Replik-til-replik. Kjøller, K. (ed.). Borgen, p. 69-84 16 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

1977

Triviallitteraturens funktion: Teori, analys och didaktiska övervägnaden

Rasmussen, P. D., 1977, Litteratur i bruk: En antologi om litteratur & undervisning. Lund: Pan/Norstedts, p. 162-219

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1978

Ascription of traits of character: A study of historical semantics

Andersen, T., 1978, Papers from the Fourth Scandinavian Conference of Linguistics. Gregersen, K. (ed.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 37-42 6 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1979

60'er-matematikken: Idé og virkelighed

Skovsmose, O., 1979, Den ny matematik i Danmark: en essaysamling. Bollerslev, P. (ed.). Copenhagen: Gyldendal, p. 152-166

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Socialdemokratiet og skolevæsnets fysiske centralisering

Rasmussen, P. D., 1979, Skole - skolebevægelse - socialdemokratiet i Skandinavien. Forlaget Unge pædagoger, Vol. A 21/22. p. 229-236

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1980

Den metodologiske virkelighedskonstruktion

Nørreklit, L., 1980, Erhvervsøkonomi & Videnskabsteori. Frandsen, F., Rasmussen, J., Israelsen, P. & Nørreklit, L. (eds.). 2 ed. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 69-119 50 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Den 'rene agitations' renhed

Pinkert, E-U., 1980, Peter-Paul Zahl: Kontrabande. Tekster af og omkring en tysk digter. Pinkert, E-U. & Teller, D. (eds.). Kopenhagen: Informations Forlag, p. 9-18

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Erhvervsøkonomiens placering i samfundsudviklingen

Nørreklit, L., 1980, Erhvervsøkonomi & Videnskabsteori. Frandsen, F., Rasmussen, J., Israelsen, P. & Nørreklit, L. (eds.). 2 ed. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 29-45 16 p. (Videnskabsforskning; No. 6).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Jalousiens rødder

Møhl, B., 1980, Kvinde/mand - hvilket par. Barfoed, N. (ed.). København: Gyldendal, p. 49-59 10 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Problemorientering og erfaringspædagogik

Pahuus, M., 1980, Skolens opgaver: åndsfrihed og demokrati. Henriksen, H. (ed.). Københvavn: Munksgaard

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

1981

Løsrivelse, forførelse og forløsning

Møhl, B. & Schack, M., 1981, Folkeeventyr - fascination og pædagogik. Lykke-Olesen, P. & Pedersen, O. (eds.). København: Gyldendal Akademisk, p. 301-319 18 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

1982

Die 'Poesie des Diesseits' im Vorhof der 'Welt des Allgemeinen'. Zur Ambivalenz des Goethebildes in der 'Rheinichen Zeitung'

Pinkert, E-U., 1982, Der Gingko-Baum: Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa. 1. Folge. Helsinki und Stockholm, Vol. 1. p. 35-48

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Friheden til ikke at blive forbryder. Samfundsbilledet i Georg Büchners dramafragment "Woyzeck"

Pinkert, E-U., 1982, Analyser af tysk litteratur: antologi. Höger, A., Schou, S. & Schulte, K. (eds.). Wilhelm Fink Verlag, p. 77-93 (Beiträge zur Literaturvermittlung im Fremdsprachenunterricht, Vol. 2).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Haves: særfag - Ønskes: ..... Tværfaglighed uden forsøgsansøgning

Bonde, L. O., 1982, Musik '90. Musikfaget i fremtidens gymnasium. Straarup, O. & Schmidt, S. (eds.). Fredericia: Gymnasieskolernes Musiklærerforening, p. 15-21 6 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Om fødselshjælp og åndehuller: Noter om den obligatoriske musikundervisning

Bonde, L. O., 1982, Musik '90. Musikfaget i fremtidens gymnasium. Straarup, O. & Schmidt, S. (eds.). Fredericia: Gymnasieskolernes Musiklærerforening, p. 10-14

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Svendborger Reminiszenzen. Vater Brecht und seine Kinder

Pinkert, E-U., 1982, Text & Kontext. Kopenhagen und München: Wilhelm Fink Verlag, Vol. 10. p. 144-163 (Text & Kontext. Sonderreihe).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1983

Afrikanske sprog

Andersen, T., 1983, Humaniora 5, 1981-82. København: Forskningssekretariatet, p. 65-69 5 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Afrikanske sprog - et nyt forskningsområde i Danmark

Andersen, T., 1983, Årsberetning for AUC 1980-1982. Aalborg: Aalborg Universitetscenter, p. 43-53 11 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Kritisk samfundsteori - og humanøkologi

Arler, F., 1983, Miljøadministration og natursyn. Christensen, P. (ed.). Aalborg

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Myten som revolutionær bevidsthedsform? Efterskrift til genudgivelsen af Alma Heiberg: "Nibelungens Ring. Fører gennem Richard Wagners Hovedværk" (1920)

Bonde, L. O., 1983, Alma Heiberg: Nibelungens Ring. Fører gennem Richard Wagners Hovedværk.. Århus: PubliMus, p. 1-12 12 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

'Noch nicht' und 'doch schon'. Theodor Mundts Roman "Thomas Müntzer".

Pinkert, E-U., 1983, Der Gingko-Baum: Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa. 2. Folge. Helsinki und Stockholm, Vol. 2. p. 59-75 (Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa; No. 2).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Unter Brechts dänischem Strohdach: Walter Benjamin auf Fünen

Pinkert, E-U., 1983, Antifaschistische Literatur in Deutschland und Schweden. Århus, Danmark: Arkona, p. 51-64 14 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1984

Afsnit om arbejderkultur og -litteratur 1901-1929

Gemzøe, A., 1984, Dansk litteraturhistorie 7: Demokrati og kulturkamp 1901-45. Gemzøe, A. & Agger, G. (eds.). 1 ed. København: Gyldendal, Vol. 7.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Den nye narcissisme

Møhl, B., 1984, Børn i Tid. Lindhardtsen, J. & K. T. (eds.). Dansklærerforeningen

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

Die Heine-Schule - ein Topos der Literaturkritik im 19.Jahrhundert

Pinkert, E-U., 1984, Heinrich Heine - Werk und Wirkung in Dänemark: Vorträge des Kolloquiums am 2. und 3. Oktober 1983. Bohnen, K., Schmöe, F. & Pinkert, E-U. (eds.). Kopenhagen und München: Wilhelm Fink Verlag, Vol. 19. p. 36-75 40 p. (Text & Kontext. Sonderreihe, Vol. 19). (Kopenhagener Kolloquien zur deutschen Literatur, Vol. 10).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Die Realität der fiktiven 'Piazza San Marco' in Heines "Reise von München nach Genua".

Pinkert, E-U., 1984, [Uden titel]. Bohnen, K. & Bauer, C. (eds.). Kopenhagen und München: Wilhelm Fink Verlag, Vol. 12.1. p. 31-42 (Text & Kontext, Vol. 12.1).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Idéhistorie inden for og i tilknytning til gymnasieskolens undervisning i matematik, fysik og kemi

Øhrstrøm, P., 1984, Idehistorie i rampelyset. Aarhus Universitet, p. 18-41 24 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Informationsteknologi og bevidsthedsindustri

Lund, B., 1984, Årbog for Kvindestudier ved AUC: Tema: Kvinder og teknologi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 7-28 21 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Prinzip Utopia. Nicht Eldorado. B. Travens Roman "Die weiße Rose"

Pinkert, E-U., 1984, Zukunftsbilder in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Bohnen, K. & Bauer, C. (eds.). Kopenhagen und München: Wilhelm Fink Verlag, Vol. 12.2. p. 330-348 (Text & Kontext, Vol. 12.2).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Projektarbeit als Arbeitsform im Fremdsprachenstudium: ein Erfahrungsbericht

Alrø, H. & Lorentsen, A., 1984, Der Gingkobaum: Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa 1984. Helsingfors og Stockholm

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Ulykkelig kærlighed set fra en psykologisk synsvinkel

Møhl, B., 1984, Ulykkelig kærlighed. Wamberg, B. (ed.). København: Centrum, p. 153-170 17 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

1985

Afsnit om arbejderkultur og -litteratur 1860-1901

Gemzøe, A., 1985, Dansk litteraturhistorie 6 : Dannelse, folkelighed, individualisme 1848-1901. Busk-Jensen, L. & Gemzøe, A. (eds.). 1 ed. København: Gyldendal, Vol. 6.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Analysis of Some Statements Regarding the Beginning

Øhrstrøm, P., 1985, Faith and Science in Society. Oxford

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Die Brüder Grimm und ihre Zeit. Eine Meldung über Jacob Grimms Skandinavienreise im Kontext des Vormärz-Zeitung "Der Hessenbote"

Pinkert, E-U., 1985, Die Brüder Grimm : Erbe und Rezeption : Stockholmer Symposium 1984. Stedje, A. (ed.). Stockholm, Sverige: Almqvist & Wiksell, p. 245-251 7 p. (Acta Universitatis Stockholmiensis).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Om Freuds "narcissistiske synspunkt"

Møhl, B., 1985, Freud - efter Freud / [redigeret af Bent Rosenbaum]. p. 35-54 19 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1986

Computer literacy: Diskussion om edb-anvendelsens begrundelse i undervisningen

Lund, B., 1986, MedieKultur (2) - antologi. p. 70-90 21 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Dialogen som undersøgelsesteknik

Nørreklit, L., 1986, Virksomhedsanalyse. Nørreklit, L. (ed.). Aarhus: Poseidon, p. 97-128 31 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Matematik og datalære: En skøn forening

Skovsmose, O. & Lund, B., 1986, Skole og Edb: Årbog. Grønsved, W., Hansen, K. F. & Rasmussen, I. L. (eds.). Copenhagen: Munksgaard , p. 49-66

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Narcissisme- selvhad eller selvkærlighed?

Møhl, B., 1986, Bogen om Psykologi. Kristjansen, N. & Lunn, S. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 130-137 7 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

Problembestemmelse og helhedsforståelse i virksomhedsanalyse

Nørreklit, L., 1986, Virksomhedsanalyse. Nørreklit, L. (ed.). Aarhus: Poseidon, p. 7-96 89 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Rudi Dutschke: Georg Büchner und Peter-Paul Zahl, oder: Widerstand im Übergang und mittendrin

Pinkert, E-U., 1986, Georg Büchner Jahrbuch 4/1984. Gersch, H. & Mayer, T. M. (eds.). Frankfurt/M.: Europäische Verlagsanstalt, p. 10-75

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

The Use of Computers in the Discourse Analysis Project Carried Out in the English Department of Oulu University

Raudaskoski, P. L., 1986, Proceedings from the Third Nordic Conference for English Studies. Lindblad, I. & Ljund, M. (eds.). Stockholm: Almqvist & Wiksell, p. 301-303 3 p. (Acta Universitatis Stockholmiensis ; No. LXXIII, Vol. I).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1987

Angst og usikkerhed hos parbehandlere: "vi er ikke af træ"

Buus Jensen, S. & Møhl, B., 1987, Par i behandling / redigeret af Søren Buus Jensen og Bo Løye Hejl. p. 240-252 12 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Ein dänischer "Woyzeck". Aspekte der Büchner-Rezeption in Kirsten Thorups Drama "Romantica"

Pinkert, E-U., 1987, Aspekte interkultureller Germanistik in nordischer Sicht : Akten des Kolloquiums am 3. und 4. März 1986. Bohnen, K., Müssener, H., Sagmo, I. & Schmöe, F. (eds.). Kopenhagen und München: Wilhelm Fink Verlag, Vol. 23. p. 161-170 (Text & Kontext. Sonderreihe, Vol. 23). (Publications of the Department of Languages and Intercultural Studies, Aalborg University, Vol. 1).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

El discurso de la Iglesia frente a la emergencia de la "cuestión social" y el movimiento obrero en Chile, 1880-1920

Cancino, H., 1987, Iglesia, religión y sociedad en la historia latinoamericana (1492-1945): Congreso VII de Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA). 1 ed. Szeged, Ungarn: Centro de Estudios Históricos de América Latina "Attila József", Szeged Universitet, Vol. 4. p. 145-167 22 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Mer action! – om det uofficielle børne- og ungdomsprogram i vesttysk TV

Alrø, H., 1987, Ungdomsflimmer? Ny ungdom – nye medier. Dansklærerforeningen

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review