Department of Chemistry and Bioscience

  • Fredrik Bajers Vej 7H

    9220 Aalborg

    Denmark

Research Output 1979 2020

Filter
Report
2019
54 Downloads (Pure)

Laboratory tests on mineral deposition under sea water electrolysis

Margheritini, L., Simonsen, M. E. & Bjørgård, T. L., 2019, Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University. 44 p. (DCE Technical Reports; No. 268).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
brucite
aragonite
wave energy
electrokinesis
seawater

Forslag til naturgenopretning: Løgstør Bredning

Jørgensen, T. B., Middelboe, A. L., Møhlenberg, F., Larsen, M. M., Møller, L. F., Petersen, J. K., Flindt, M., Kristensen, E., Kjeldsen, J. P., Bruhn, D., Ernstsen, V. B. & Jensen, J. B., Jul 2018, Limfjordsrådet. 65 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Projekt Identifikation af snegle: Notat fra Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet. 15. November 2018

Pagh, S., 2018, 26 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

22 Downloads (Pure)

State of the Art Compendium Report on Biocluster Activities

Dashwood, K. J., Hansen, S. H., Wágner, D. S., Curtis, T., Pinto, A., Daims, H., Li, H. & Nielsen, P. H., 2018, IWA Publishing. 42 p.

Research output: Book/ReportReportCommunication

Open Access
File
2017

Den Mikrobiologiske Database for Rådnetanke

Andersen, M. H., Nielsen, P. H., Hansen, A. A. & Høgh, J., Jun 2017, 81 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Green biomass – protein production through bio-refining

Hermansen, J., Jørgensen, U., Lærke, PE., Manevski, K., Boelt, B., Jensen, S. K., Weisbjerg, MK., Dalsgaard, TK., Danielsen, M., Asp, TS., Ambye‑Jensen, M., Sørensen, CS., Jensen, MV., Gylling, M., Lindedam, J., Lübeck, M. & Fog, E., 2017, Danish Centre for Food and Agriculture. 71 p. (DCA Report; No. 93).

Research output: Book/ReportReportCommunication

Open Access

Mårhund - risikovurdering, biologi og erfaringsgrundlag for en ”best practice” i forhold til regulering

Pagh, S. & Chriél, M., 2017, DTU-Veterinærinstituttet. 65 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
2016

Evaluation Report Of Agrobiotechnology (state code – 621J70002) Study Programme At Aleksandras Stulginskis University

Gabryś, H., Shimmo, R., Eriksen, N. T., Gagilas, J. & Šidlauskaitė, V., 2016, 23 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Evaluation Report Of Biotechnology (state code – 612J70002) Study Programme At Vytautas Magnus University

Gabryś, H., Shimmo, R., Eriksen, N. T., Gagilas, J. & Šidlauskaitė, V., 2016, 21 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access

Evaluation Report Of Industrial Biotechnology (state code – 612J70001) Study Programme At Kaunas University of Technology

Gabryś, H., Shimmo, R., Eriksen, N. T., Gagilas, J. & Šidlauskaitė, V., 2016, 23 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Evaluation Report Of Industrial Biotechnology (state code – 621J70004) Study Programme At Kaunas University of Technology

Gabryś, H., Shimmo, R., Eriksen, N. T., Gagilas, J. & Šidlauskaitė, V., 2016, 19 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

2014
255 Downloads (Pure)

Status and Conservation of the Nordic Brown Bee: Final report

Ruottinen, L., Berg, P., Kantanen, J., Kristensen, T. N., Praebel, A. & F. Groeneveld, L., 2014, NORDIC GENETIC RESOURCE CENTER. 42 p. (NordGen publication series 2014:02).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

File
2012

Opgradering af våde regnvandsbassiner for videregående rensning: Laboratorie- og feltforsøg

Vollertsen, J., Juul, M. C., Nielsen, A. H., Veldt, A. & Hvitved-Jacobsen, T., Aug 2012, Naturstyrelsen. 94 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Større anlæg til overfladenedsivning af separat regnvand

Vollertsen, J., Hvitved-Jacobsen, T. & Nielsen, A. H., 12 Jun 2012, 17 p.

Research output: Book/ReportReportCommunication

Våde bassiner til rensning af separat regnvand

Vollertsen, J., Hvitved-Jacobsen, T., Nielsen, A. H. & Gabriel, S., 20 Jun 2012, Teknologisk Institut. 71 p.

Research output: Book/ReportReportCommunication

2011
138 Downloads (Pure)

Nye metoder til dokumentation af naturlig nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone

Loll, P., Kristensen, A. H., Larsen, P., Nielsen, J. L. & Henriksen, K., 2011, Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen. 53 p.

Research output: Book/ReportReportCommunication

File
70 Downloads (Pure)

Tungmetalforurening og nedsivningskapacitet i nedsivningsbassin på Rute 18, Midtjyske Motorvej syd for Herning

Fuglsang, E. D., Bentzen, T. R. & Larsen, T., 2011, Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University. 10 p. (DCE Technical Memorandum; No. 17).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File

Visionsrapport: Fra Vandteknologi til Grøn Vækst

Friis Møller, H-M., Rasmussen, J., Larsen, C-E., Albrechtsen, H-J., Vollertsen, J., Schultz-Petersen, J., Jensen, B. K., Andersen, J., Skaksen, M. R., Chrintz, T. & Mikkelsen, P. S., 1 Mar 2011, København: ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber. 40 p.

Research output: Book/ReportReportCommunication

2010

Rensing av overvann fra vei i fremtidens klima

Åstebøl, S. O., Hvitved-Jacobsen, T. & Vollertsen, J., 2010, Oslo: Statens vegvesen Vegdirektoratet. 37 p. (Teknologirapport, Vol. 2573).

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

2008

Innovation in aquaculture teaching and learning

Bostock, J., Steingrimsson, S. O., Pirhonen, J., Fernández-Borrás, J., Rønsholdt, B., Dhont, J., Rey, J. D. L., Moulton, M. K., Kiessling, A. & Uebershaer, B., 2008, Aqua-Tnet.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Oplæg til etablering af Dansk Center for Havforskning

Hansen, B. W., Blegvad Andersen, C., Buch, E., Riisgård, H. U., Thomsen, H., Nielsen, J. L., Richardson, K., Rosing, M. T., Gravesen, P., Grønkjær, P. & Engelbrecht Pedersen, S., 2008, Århus. 70 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Udredning af behovet for adgang til havforskningsskibe i Danmark

Müller Pedersen, H., Blegvad Andersen, C., Engelbrecht Pedersen, S., Meedom, T., Nielsen, J. L., Riisgård, H. U., Grønkjær, P., Kirkegaard, E., Richardson, K., Hansen, B. W., Rosing, M. T., Møller, J. J. & Johannsen, L., 2008, Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 56 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

2007
1112 Downloads (Pure)

Miljø og regnvandssystemer: erfaringer og anbefalinger : juni 2006

Henze, A., Ledin, A., Vollertsen, J., Kjølholt, J., Rasmussen, M. R., Quist, M., Kaasgaard, M. & Gabriel, S., 2007, Spildevandskomitéen. 39 p.

Research output: Book/ReportReportCommunication

Open Access
File
2006

Analyse af iltproblemer i Lindenborg Å ved Gravlev

Frier, J-O., Iversen, N. & Rasmussen, M. R., 2006, 3 ed. Aalborg: The Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University. 39 p. (Report - Environmental Engineering Laboratory; No. 3).

Research output: Book/ReportReportResearch

Vandrensning på Dambrug

Grønborg, O., Skjølstrup, J., Riis-Vestergaard, J., Frier, J-O., Laursen, J. & Rasmussen, M. R., 2006, Aalborg: The Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University. 186 p. (Report - Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University; No. 2).

Research output: Book/ReportReportResearch

2003

Rapport vedrørende udviklingsmuligheder for saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark

Frier, J-O., 2003, Ministeriet for Fødevarer: Landbrug og Industri. 109 p.

Research output: Book/ReportReportCommunication

2001

Fiber drawing from diabase melts

Yue, Y., 2001, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 56 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

2000

Optimering af slutrensning på jorddambrug

Translated title of the contribution: Optimal wastewater treatment in trout farmsGrønborg, O. & Frier, J-O., 2000, Aalborg: The Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University. 94 p. (Report - Environmental Engineering Laboratory; No. 1).

Research output: Book/ReportReportResearch

1996
219 Downloads (Pure)

Jordfysiske egenskabers påvirkning af mikrobiologisk olienedbrydning i dieselolieforurenet jord

Lund, W. & Møldrup, P., 1996, Aalborg: Geotechnical Engineering Group. 6 p. (AAU Geotechnical Engineering Papers: Environmental Engineering Paper; No. 1, Vol. R 9604).

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

File
1979

KH-rapporten - projektrapport vedr. N-acylglyciners bestemmelse med GC-MS

Translated title of the contribution: KH-report on N-acylglycines Determination by GC-MS.Keiding, K., 1979, Aarhus Kommunehospital.

Research output: Book/ReportReportResearch