• Rendsburggade 14

    9000 Aalborg

    Denmark

Research Output 1968 2020

Filter
Ph.D. thesis

Local Design: Volume II - Selected works

Kanstrup, A. M., 2005, Aalborg: InDiMedia, Department of Communication, Aalborg University.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

291 Downloads (Pure)

Skadesbaseret sortpletudpegning: fra crash prevention til loss reduction i de danske vejbestyrelsers sortpletarbejde

Translated title of the contribution: Injury severity based identification of black spots: form crash prevention to loss reduction in the identification of black spots by the Danish road adminstration authoritiesMadsen, J. C. O., 2005, Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File

Tegn, fortælling og metaforståelse: et perspektiv på informationsdesign og bygningsdata

Schrøder, L., 2005, Aalborg: Aalborg Universitet. 371 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Udsigelsens arkitektonik: Træk af en dialogisk narratologi

Larsen, G., 2005, UNIPRINT. 380 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

2004

Digitale rollespil i produktionshallen: En analyse af læringspotentialet i samspillet mellem medie og kommunikation

Semey, M. D., 2004, Aalborg: Denmark. 322 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

5072 Downloads (Pure)
Open Access
File
environmental policy
hot spot
fishing
environmental impact
flatfish fishery
2036 Downloads (Pure)

Image matching and its applications in photogrammetry

Potucková, M., 2004, Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. 132 p. (ISP-Skriftserie; No. 314).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
1453 Downloads (Pure)

Industrial environmental practices in Polish Firms: a discursive perspective

Kræmer, T. P., 2004, Department of Development and Planning, Aalborg University: Aalborg Universitetsforlag. 371 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
Environmental practices
Poland
Industry
Publishing industry
Privatization
13 Citations (Scopus)
386 Downloads (Pure)
Open Access
File
1833 Downloads (Pure)

The precautionary principle and regulation of chemicals

Løkke, S., 2004, Section for Technology, Environment, and Society, Department of Development and Planning, Aalborg University: Aalborg Universitetsforlag. 213 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
regulation
earning a doctorate
deliberation
discourse
science
2003
734 Downloads (Pure)

A sign-theoretic approach to biotechnology

Bruni, L. E., 2003, University of Copenhagen. 202 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File
Biotechnology
Biosemiotics
Agenda
Logic
Paradigm

Geografiske informationssystemer i energiplanlægningen: Interaktion af geografiske metoder i lokale og landsdækkende energisystemanalyser

Translated title of the contribution: Geograhpical Information Systems for Energy Planning: Integration for Spatial Methods in Local and National Energy System AnalysisMöller, B., 2003, Aalborg: Aalborg Universitet. 260 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

2039 Downloads (Pure)

Miljøkommunikation i og imellem virksomheder

Holgaard, J. E., 2003, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning: Aalborg Universitet. 428 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
1042 Downloads (Pure)
Open Access
File

Transport and Industrial Ecology - Problems and Prospects

Andersen, O., 2003, Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. 174 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

2002

Boliglokalisering og transport i Aalborg

Nielsen, T. A. S., 2002, Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

1624 Downloads (Pure)

Incorporation of occupational health and safety in cleaner production projects in South Africa

Hedlund, F. H., 2002, 288 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
Health
Industry
Project management
Specifications
Planning

Innovation and Performance Improvements in the Cooperative Sector, Costa Rica

Barrantes, J. O., 2002, Aalborg: Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet. 213 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Local Transport Policy and Planning: The Capacity to deal with Environmental Issues

Hansen, C. J., 2002, Aalborg : Department of Development and Planning: Aalborg Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

1025 Downloads (Pure)

Vejplanlægning, politik og praksis

Translated title of the contribution: Vejplanlægning, politik og praksisHovgesen, H. H., 2002, Alborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; No. 285).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
2001
Open Access

Design af skærmbilledkort

Translated title of the contribution: Screen map designArleth, M., 2001, Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; No. nr. 280).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

1403 Downloads (Pure)

Miljøledelse: systemer, standarder og praksis

Jørgensen, T. H., 2001, Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. 225 p. (ISP-Skriftserie; No. 277).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
2000

Economic appraisal of large scale transport infrastructure investments

Holm, M. K. S., 2000, Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; No. nr. 273).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Integreret ressourceplanlægning og den organisatoriske struktur af dansk energiforsyning

Translated title of the contribution: Integrated ressource planning and the organizational structure of the Danish energy sectorØstergaard, P. A., 2000, Aalborg: Aalborg Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

154 Downloads (Pure)

Nye medier i lokalplanlægningen

Translated title of the contribution: New Media in Local PlanningBodum, L., 2000, Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File

Strategisk miljøvurdering i en ufuldkommen verden: en analyse af rationalitet i beslutnings- og planlægningsprocesser med Nordjyllands Amt som case

Translated title of the contribution: Strategic Environmental Asessment in an Imperfect WorldKørnøv, L., 2000, Aalborg: Aalborg Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

The Modernization of Egypt: The Intellectuals Role in the Political Projects and Ideological Discourses

Hawas, A., 2000, Aalborg : Department of Development and Planning: Aalborg Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Vejledning og evaluering af den refleksive praktiker i det problemorienterede projektarbejde ved Aalborg Universitet

Translated title of the contribution: Supervising and evaluating the reflective practitioner in the problembased projectwork at Aalborg UniversityHansen, S., 2000, Aalborg: Aalborg Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

1999
660 Downloads (Pure)

Arealforvaltning og detailhandelens strukturudvikling: om planmyndighedernes muligheder og begrænsninger for gennem plan- og reguleringssystemet at styre detailhandelens lokalisering og strukturudvikling

Translated title of the contribution: Land use Management and Detail Structure DevelopmentSørensen, M. T., 1999, Aalborg: Aalborg Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File

At ville noget med rummet - diskurs & rationalitet i Danmarks og den Europæiske Unions planlægning af byernes rumlige udvikling

Translated title of the contribution: Re-Thinking the Urban Systems - Discourse and Rationality in Danish and European Union Spatial PlanningJensen, O. B., 1999, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Plan og virkelighed: om forholdet mellem offentlig fysisk planlægning og store private udviklingsprojekter

Translated title of the contribution: Planning and ImplementationAunsborg, C., 1999, Aalborg : Institut for Samfundsudvikling og Planlægning: Aalborg Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Diskurs und Konstruktion: Die dänishen und deutschen Medienpräsentationen der Führungsdebatten 1960-1990

Rittenhofer, I., 1998, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Hvor ligger skellet?

Translated title of the contribution: Boundaries of Real PropertiesRamhøj, L., 1998, Kbh.: Karnov Group.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Macro-Economic Stabilisation and Industrial Policy in South Korea, Mexico and Vanuatu

Casse, T., 1998, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Sustainable development in Vietnam: institutional challenges for integration of environment and development

Sinh, B. T., 1998, Aalborg : Department of Development and Planning: Aalborg Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Teknologivurdering, Broer og Brugere

Munch, B., 1998, Lyngby : Danmarks Tekniske Universitet, Management.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

1997

Conceptualizing Small Town Business Activities in Kenya

Seierup, S., 1997, Kbh.: Samfundslitteratur. (Ph.D.serie : Handelshøjskolen i København; No. 1.97).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

1996

Energisystemer under forandring

Mæng, H., 1996, Aalborg: Aalborg Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Livscyklusbaserede niljøvurderinger af anvendelsen af organiske restprodukter

Kromann, L., 1996, Aalborg: Aalborg Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Two Fishing Villages of Bangladesh: a Community Study

Alam, K., 1996, Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; No. nr. 150).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch