Department of Sociology and Social Work

  • Kroghstræde 7

    9220 Aalborg Øst

    Denmark

Research Output

Filter
Book
2002

PRO - En magtfuld trekant: evaluering af projektforeningen PRO

Translated title of the contribution: PRO - En magtfuld trekant: evaluering af projektforeningen PROKildedal, K. & Laursen, E., 2002, Projektforeningen PRO: Roskilde Universitetsforlag. 113 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Rapport fra en lukket afdeling

Translated title of the contribution: Rapport fra en lukket afdelingHegland, T. J., 2002, Aalborg Universitet: ALFUFF. 38 p. (Forskningsgruppen ALFUFF; No. 3).

Research output: Book/ReportBookResearch

Reflekteret matchning i arbejdet med udstødningstruede familier

Translated title of the contribution: Reflekteret matchning i arbejdet med udstødningstruede familierBo, I. G., 2002, Aalborg Universitet: ALFUFF. 16 p. (Forskningsgruppen ALFUFF; No. Årg. 7, nr. 2).

Research output: Book/ReportBookResearch

Shared Care : samspil og konflikt mellem kommune, praksislæge og sygehus: Aalborg Kommunes Demensudredningsmodel i praksis

Translated title of the contribution: Shared Care : samspil og konflikt mellem kommune, praksislæge og sygehus: Aalborg Kommunes Demensudredningsmodel i praksisSeemann, J. & Antoft, R., 2002, Handelshøjskolen i København: FLOS. 88 p. (FLOS - Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet; No. 3).

Research output: Book/ReportBookResearch

Skæve hverdagsliv

Translated title of the contribution: Skæve hverdagslivBentsen, S., 2002, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 94 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Tilbagebetaling af sociale ydelser: et erstatningsretligt perspektiv

Translated title of the contribution: Tilbagebetaling af sociale ydelser: et erstatningsretligt perspektivHielmcrone, N. E. V., 2002, København: Jurainformation. 46 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Tillidsrepræsentanten og Det rummelige Arbejdsmarked: Evaluering af projekt: Tillidsmanden som personalekonsulent på Det rummelige Arbejdsmarked

Translated title of the contribution: Tillidsrepræsentanten og Det rummelige Arbejdsmarked: Evaluering af projekt: Tillidsmanden som personalekonsulent på Det rummelige ArbejdsmarkedMølvadgaard, O., Lind, J. & Nielsen, K., 2002, Aalborg Universitetsforlag. 144 p. (LEO-serien; No. 30).

Research output: Book/ReportBookResearch

2003

Alkoholmisbrugsbehandling i tre jyske amter

Hansen, I. B. & Breumlund, A., 2003, Aalborg Universitetsforlag: Aalborg Universitetsforlag. 251 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Den biografiske vending: en narrativ sociologi for sociologien med særlig henvisning til intellektuelle biografier om Charles Wright Mills, Erving Goffman og Zygmunt Bauman

Translated title of the contribution: The Biographical Turn: a narrative sociology of sociology with special reference to intellectual biographies of Charles Wright Mills, Erving Goffman and Zygmunt BaumanJacobsen, M. H., 2003, Aalborg: Sociologisk Laboratorium, Aalborg Universitet. 94 p. (Sociologisk arbejdspapir; No. 18).

Research output: Book/ReportBookResearch

Evalueringsmodeller: evaluering på det sociale område

Translated title of the contribution: Evalueringsmodeller: evaluering på det sociale områdeKrogstrup, H. K., 2003, Århus: Systime Academic. 157 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Hjerneskade og hverdagsliv

Translated title of the contribution: Hjerneskade og hverdagslivNielsen, D. K., 2003, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 111 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Institutions and Time: a critical theory and pragmatist approach

Gimmler, A., 2003, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 27 p. (Sociologisk arbejdspapir; No. 13).

Research output: Book/ReportBookResearch

Midtlivseksistens: livsforandringer fortalt af voksne

Translated title of the contribution: Midtlivseksistens: livsforandringer fortalt af voksneOlsen, J. B., 2003, Århus: Systime Academic. 200 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Mod strømmen: Tore Jacob Hegland in memoriam

Translated title of the contribution: Mod strømmen: Tore Jacob Hegland in memoriamSeemann, J. & Bømler, T. U., 2003, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 250 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Når livet gør ondt: en undersøgelse af ordninger med kontaktpersoner og personlige rådgivere for børn og unge

Translated title of the contribution: Når livet gør ondt: en undersøgelse af ordninger med kontaktpersoner og personlige rådgivere for børn og ungeBo, I. G. & Warming, H., 2003, København: Frydenlund Academic. 176 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Nye veje i evaluering

Translated title of the contribution: Nye veje i evalueringKrogstrup, H. K. & Dahler-Larsen, P., 2003, Århus: Systime Academic. 154 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Projekt F: en erfaringsopsamling

Translated title of the contribution: Projekt F: en erfaringsopsamlingEgeblad, C., 2003, Aalborg: Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet. 68 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Ruter og rytmer: brobyggerne, frontfolket og de hjemløse

Translated title of the contribution: Ruter og rytmer: brobyggerne, frontfolket og de hjemløseBech-Jørgensen, B., 2003, København: Hans Reitzels Forlag. 176 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Sociale organisationer i en omstillingstid: lærebog i organisationsteori til social- og sundhedsuddannelserne. - 2. udgave

Translated title of the contribution: Sociale organisationer i en omstillingstid: lærebog i organisationsteori til social- og sundhedsuddannelserne. - 2. udgaveBømler, T. U., 2003, København: Hans Reitzels Forlag. 242 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Sociologiske visioner: sytten bidrag fra en sociologisk brydningstid

Translated title of the contribution: Sociological Visions: Seventeen contributions from a period of sociological ruptureJacobsen, M. H., 2003, Århus: Systime Academic. 281 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

2004

Age, period and cohort effects on first-child fertility in Danish men

Kamper-Jørgensen, M., Keiding, N. & Knudsen, L. B., 2004, 2004 ed. Department of Biostatistics: Museum Tusculanum. 20 p. (Research Report; No. 6).

Research output: Book/ReportBookResearch

Open Access
File
688 Downloads (Pure)

Arbejde og fritid: for mennesker med erhvervet hjerneskade

Nielsen, D. K., 2004, Socialministeriet. 62 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Arbejdssamfundet: Den beslaglagte tid og den splittede identitet

Jacobsen, M. H. & Tonboe, J. C., 2004, København: Hans Reitzels Forlag. 366 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Asiakaslähtöinen arviointi BIKVA malli

Krogstrup, H. K., 2004, STAKES Helsinki. 30 p. (FIN soc; No. 1/2004).

Research output: Book/ReportBookResearch

Balansekunstnere: Betydningen av innvandrerbakgrunn i Norge

Prieur, A., 2004, Oslo: Pax. 182 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Du skal åbne scenen hver dag: om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt

Translated title of the contribution: Du skal åbne scenen hver dag: om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus AmtJørgensen, A., 2004, Århus: Klim. 69 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Dødsholdningernes tusindårshistorie og dødens dilemmaer i dagens Danmark

Translated title of the contribution: The Thousand-Year History of Death Attitudes and the Dilemmas of Death in Contemporary DenmarkJacobsen, M. H., 2004, København: Landsforeningen Liv. 31 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Kompetensi-arviointimalli: Työyteison kehittämisen väline

Krogstrup, H. K., 2004, Finland: Finsoc, Stakes. 35 p. (FIN soc; No. 3).

Research output: Book/ReportBookResearch

Open Access
File
2819 Downloads (Pure)

Mit barn er anbragt: Etniske minoritetsforældres fortællinger

Møller, S. N. & Skytte, M., 2004, København: SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd. 192 p. (Denmark. Socialforskningsinstituttet. Rapporter).

Research output: Book/ReportBookResearch

Når der ikke er noget tredje valg: Social sårbarhed og valget af abort

Translated title of the contribution: When there is no third option: Social vulnerability and the choice of induced abortionRasch, V., Knudsen, L. B. & Gammeltoft, T., 2004, Sundhedsstyrelsen. 181 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Prostitution og meninger der brydes...

Bertelsen, B. & Bømler, T. U., 2004, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 198 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Social opdrift - social arv

Ejrnæs, M., Gabrielsen, G. & Nørrung, P., 2004, København: Akademisk Forlag. 292 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Socialpsykiatriens kompleksitet

Høgsbro, K., 2004, København: Samfundslitteratur. 272 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Sociologiske metoder i praksis

Riis, O., 2004, Sociologisk Laboratorium: Aalborg Universitetsforlag. 178 p. (Sociologisk arbejdspapir; No. 19).

Research output: Book/ReportBookResearch

The Aalborg PBL Model: progress, diversity and challenges

(ed.), K. A., Fink, F. . . & Krogh, L. . ., 2004, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 402 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Zygmunt Bauman: den postmoderne dialektik

Translated title of the contribution: Zygmunt Bauman: Dialectic of PostmodernityJacobsen, M. H., 2004, København: Hans Reitzels Forlag. 412 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

2005

Ældre etniske borgeres syn på alderdommen og den danske ældreomsorgs muligheder

Translated title of the contribution: Elder ethnic citizens view at old age and the possibilities of the danish elder careEgeblad, C., 2005, Socialministeriet. 17 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Bauman Before Postmodernity: Invitation, Conversations and Annotated Bibliography 1953-1989

Jacobsen, M. H. & Tester, K., 2005, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 226 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Evaluering af reformen af den samfundsvidenskabelige basisuddannelse på Aalborg Universitet

Translated title of the contribution: Evaluation of the Reform of the Social Science Basic Year at Aalborg UniversityAndreasen, B. K., Krogh, L., Krogstrup, H. K. & Vardinghus-Nielsen, H., 2005, Aalborg: Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. 65 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Final Report of the Framework 5 - funded Network on "The Social Problem and Problematisdation of Men and Masculinities" (2000 - 2003)

Translated title of the contribution: Final Report of the Framework 5-funded Network on the Social Problem and Societal Problematisation of Men and Masculinities (2000-2003)Pringle, K. & Hearn, J. . A. ., 2005, Research Directorate: European Commission.

Research output: Book/ReportBookResearch

Men and Masculinities in Europe

Pringle, K. & Hearn, J., 2005, London: Whiting and Birch. 230 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Når der ikke er noget tredje valg: Social sårbarhed og valget af abort Kan downloades fra: http://www.sst.dk/publ/Publ2005/CFF/Naar_der_ikke/Naar_der_ikke_2udg.pdf

Translated title of the contribution: When there is no third option: Social vulnerability and the choice of induced abortionRasch, V., Knudsen, L. B. & Gammeltoft, T., 2005, København: Sundhedsstyrelsen. 204 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Samfundsvidenskab i praksis: Introduktion til anvendt metode

Riis, O., 2005, København: Hans Reitzels Forlag. 228 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Social opdrift - social arv

Ejrnæs, M., Gabrielsen, G. & Nørrung, P., 2005, 2 ed. København: Akademisk Forlag. 289 p.

Research output: Book/ReportBookResearch