Department of Sociology and Social Work

  • Kroghstræde 7

    9220 Aalborg Øst

    Denmark

Research Output 1980 2020

Filter
Ph.D. thesis
1994

Frivillige organisationer i den decentrale velfærdsstat

Translated title of the contribution: Voluntary Organizations in the Decentralized Welfare StateHenriksen, L. S., 1994, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

1997

En kortlægning af undervisningstilbud for voksne sindslidende: Mangfoldigheden blomstrer

Hansen, I. B. & Breumlund, A., 1997, Forlaget Klim: Klim. 250 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

2000

Fra unormal til normal barndom: et sociologisk studie af børns hverdagsliv i familien

Translated title of the contribution: From Abnormal to Normal ChildhoodBo, I. G., 2000, Aalborg: Aalborg Universitet. 316 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Kreativ sociologi: på sporet af Erving Goffmans sociologiske metoder

Translated title of the contribution: Creative SociologyKristiansen, S., 2000, Aalborg: Aalborg Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

2001

Brancheregler og brancheproces

Bønsing, S., 2001, København: Djøf Forlag. 415 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

2002

Himmelbjerggården: et udviklingprojekt

Translated title of the contribution: Himmelbjerggården: et udviklingprojektKildedal, K., 2002, Aalborg Universitet: Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet. 330 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

2003

Når kvarteret opdager sig selv

Translated title of the contribution: When the Neigbourhood Discovers ItselfJørgensen, A., 2003, Aalborg: Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet. 248 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Retsanvendelse og skøn: sondringens anvendelse i prøvelsen af afgørelser på det socialretlige område

Translated title of the contribution: Retsanvendelse og skøn: sondringens anvendelse i prøvelsen af afgørelser på det socialretlige områdeSchultz, T., 2003, Aalborg Universitet: Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet. 495 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Virkesanalyse og læring i socialt arbejde

Duus, G., 2003, Institut for Sociale Forhold: Aalborg Universitetsforlag. 359 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Demenshåndtering: Magt og forhandling i interprofessionelle relationer

Translated title of the contribution: Handling Dementia: Power and Negotiations in Interprofessional RelationsAntoft, R. H., 2005, Aalborg: Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet/FLOS center. 277 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Speaking the Language of Capacity: Neighbourhood Regeneration and Social Exclusion in Denmark and England

Arp Fallov, M., 2006, Lancaster University: Department of Sociology. 372 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

2007

Depression - vor tidsalders vrangside

Petersen, A., 2007, Örebro Universitet: Örebro University Library. 215 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

2008

Klasse, kultur og politik: Social differentiering i det postindustrielle Aalborg

Translated title of the contribution: Class, Culture and Politics: Social Differentiation in a Post-Industrial City in DenmarkSkjøtt-Larsen, J., 2008, Aalborg: Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. 279 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

12141 Downloads (Pure)

På jagt efter klasse

Translated title of the contribution: The Pursuit of ClassFaber, S. T., 2008, Aalborg Universitet: Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. 271 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
2009
3530 Downloads (Pure)

En sociologisk fortælling om sygefravær

Hansen, C. D., 2009, 344 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
2010

Elever og studerende i bevægelse igen

Madsen, H. E., 2010, Aalborg Universitet: Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. 566 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

2011

Mobilitet, Barrierer & Muligheder: Et studie af unge flygtninges tilhørsforhold og positioneringer

Petersen, M. J., 2011, 544 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

2012
1328 Downloads (Pure)

Caring with Co-Workers: The Collegial Embeddedness of Emotional Labor

Monrad, M., 23 Nov 2012, 200 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File

What causes childhood obesity and inactivity?

Quinto Romani, A., 2012

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

2013
4301 Downloads (Pure)
File
4633 Downloads (Pure)
File
2661 Downloads (Pure)

Kvalitet og udvikling i socialpædagogisk arbejde med anbragte unge

Aagerup, L., 2013, 307 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File

Løsladt og gældsat

Olesen, A., 2013, 1 ed. Djøf Forlag.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Sundhedspleje - Studier af en normaliserende praksis

Pedersen, O., 2013, 322 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

2014
5186 Downloads (Pure)

Inddragelse af udsatte børn og unge i socialt arbejde - reel inddragelse eller symbolsk retorik?

Jensen, B. S., 2014, Aalborg Universitetsforlag. 323 p. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
3594 Downloads (Pure)

Professionel praksis i botilbud for mennesker med udviklingshæmning: Om den daglige kamp for (en menneskelig) omsorg

Engen, M., Sep 2014, Aalborg Universitetsforlag. 560 p. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
2015
861 Downloads (Pure)

ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN: EN ANALYSE AF, HVORDAN DIAGNOSTICEREDE DØMTE VOKSNE OG FRONTMEDARBEJDERE MED RELATION TIL KRIMINALFORSORGEN TILSKRIVER ADHD-DIAGNOSEN BETYDNING

Berger, N. P., 2015, Aalborg Universitetsforlag. 354 p. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
2219 Downloads (Pure)

HOSPICEFILOSOFI I PRAKSIS: EKSISTENTIEL/ÅNDELIG OMSORG FOR DØENDE PÅ HOSPICE

Graven, V. P., 2015, Aalborg Universitetsforlag. 313 p. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
1642 Downloads (Pure)

Samspil mellem personaleplanlægning og arbejdsværdiorientering: Et kvalitativt casestudie om rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker

Hansen, G. D., 2015, Aalborg Universitetsforlag. 343 p. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
2016
1232 Downloads (Pure)

Anerkendelsens pædagogik i Villa Ville Kulla

Freund, A., 2016, Aalborg Universitetsforlag. 254 p. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
284 Downloads (Pure)

Conceptualizing ORGANIZATIONAL HEALTH - Public health management and leadership perspectives

Orvik, A., 2016, Aalborg Universitetsforlag. 97 p. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
Public health
Health
Health management
Institutional logics
Conceptual model
700 Downloads (Pure)

Dømt til socialpædagogik: Et studie af dilemmaer i den socialpædagogiske indsats på et botilbud for domfældte voksne med udviklingshæmning

Rømer, M., 2016, Aalborg Universitetsforlag. 191 p. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
1739 Downloads (Pure)

Er du klar til at arbejde? Et kvalitativt forløbsstudie af forandringer i arbejdsmarkedsparatheden blandt kontanthjælpsmodtagere på kanten af arbejdsmarkedet

Jensen, S. D., 2016, Aalborg Universitetsforlag. 107 p. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
2132 Downloads (Pure)

Metoder til den børnefaglige undersøgelse. I et komparativt perspektiv

Sørensen, K. M., 2016, Aalborg Universitetsforlag. 79 p. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
233 Downloads (Pure)

Når forløbskoordinatorer og deres samarbejdspartnere får en stemme: Perspektiver på forløbskoordinatorernes rolle og funktion på tværs af sundhedsvæsenet

Petersen, M. N., 2016, Aalborg Universitetsforlag. 261 p. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
373 Downloads (Pure)

Socialfaglig ledelse som begreb og praksis

Michelsen, R. R., 2016, Aalborg Universitetsforlag. 231 p. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File

Three Papers on Crime among Outlaw Bikers in Denmark

Klement, C., 2016, Københavns Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

8523 Downloads (Pure)

Uarbejdsdygtig og hvad så? Et casestudie om faglige skøn i beskæftigelsesrettet socialt arbejde med sygemeldte i et jobcenter

Skals, A., 2016, Aalborg Universitetsforlag. 408 p. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File
418 Downloads (Pure)

‘We don’t want you to think criminal thoughts’: a sociological exploration of prison-based cognitive behavioural programmes in Denmark

Laursen, J., 2016, Aalborg Universitetsforlag. 260 p. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Open Access
File