• Postal addressShow on map

  Musikkens Plads 1

  9000 Aalborg

  Denmark

Organization profile

Organisation profile

Musikterapi er en behandlingsform, som bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation for at hjælpe mennesker med fysisk eller psykisk betingede funktionsnedsættelser til at få et bedre liv ved at mindske eller fjerne lidelsen eller ved at øge klientens kommunikative evner. Musikterapi forsøger at etablere en terapeutisk relation ved andre midler end den sproglige tilgang (kendt fra samtaleterapi), at opbygge stabile former for samvær og samhandling og/eller at bidrage til klientens følelsesmæssige udvikling. Musikterapien anvendes bl.a. i psykoterapi, i arbejdet med børn uden sprog og børn med forsinket sprogudvikling, ved bearbejdning af tab, sorg og kriser, i smertebehandling, i rehabilitering efter somatiske og neurologiske lidelser og til stemmetræning (fx for døve eller hørehæmmede).

Forskning i musikterapi sker inden for to hovedområder:

 • specifikke musikterapeutiske forhold ved klient-terapeut- eller terapeut-supervisor-relationen.
 • dokumentation af virkningen af musikterapi i helbredelsen eller lindringen af en række fysiske eller psykiske lidelser (fx døvhed, demens, autisme, afasi, cancer, sorg, smerte, depression og skizofreni).

Eksempler på det specifikke musikterapeutiske forhold:

 • musikalsk og kropslig kontakt i den musikterapeutiske interaktion
 • brug af spilleregler i musikterapeutisk arbejde med børn med betydelig funktionsevnenedsættelse
 • kvalitativ videoobservation af studerende i supervisionsforløb
 • modoverføring i musikterapeutisk behandling
 • musikterapeutisk assessment (klinisk vurdering), henvisningskriterier, allianceopbygning, metodeudvikling og formidling inden for psykiatrien
 • undersøgelse af klientpopulation og fremmødestabilitet for patienter i musikterapeutisk behandling i Danmark.

En del af denne forskning foregår i direkte forbindelse med Musikterapiklinikken. [LINK]

Eksempler på forskningsprojekter omkring dokumentation og evidens:

 • musikterapi i forbindelse med autisme, demens og kræftlidelser samt evidensbaseret dokumentation af effekten af den musikterapeutiske behandling
 • metaanalyser af den evidensbaserede forskningslitteratur i musikterapi inden for forskellige områder (Cochrane Reviews)
 • kvantitativ analyse af brugen af sangskrivning som interventionsmetode
 • udvikling af receptive metoder i musikterapi
 • udvikling af den eksistentielle narrative metode i musikterapi
 • opbygning af et netværk for tværfaglig psykosocial kræftforskning ved det humanistiske fakultet AAU
 • udvikling af databaser over litteratur, musik og musikprogrammer i den receptive metode Guided Imagery and Music.

Læs om Musikterapiuddannelsen her

[link: http://studieguide.aau.dk/Uddannelser/Uddannelse?id=6309]

Læs om Musikterapiforskerskolen her

[innk: http://www.musikterapi.aau.dk/forskerskolen_index.htm]

 

Fingerprint

The fingerprint consists of concepts related to the research profile of the unit and associated persons. It is updated automatically, when new content is added.

Network

Dive into details by clicking on the dots.