Projects

Udvikling af informationsmateriale til børn og unge med funktionelle anfald

Hansen, A. S., Mikkelsen, M. B., Sanchez Toscano, L. H., Frostholm, L. & Rask, C. U.

01/06/201801/12/2020

Project: Other

Funktionelle anfald hos børn og unge

Hansen, A. S., Christensen, J., Rask, C. U. & Nielsen, R. E.

01/09/201601/09/2020

Project: Research

Netværksfamilier. Kasus-kontrolundersøgelse med to års opfølgning

Aagaard, J. & Væggemose, U.

01/01/201431/08/2018

Project: Research

Behandling af danske veteraner med PTSD med Prolonged Exposure Therapy

Søndergaard Jensen, B., Aagaard, J. & Vuust, P.

01/01/201431/08/2018

Project: Research

Psykometrisk monitorering ved start, afslutning og opfølgning af henviste til PTSD Klinikken, inklusive prædiktorer for outcome

Stougaard Nielsen, M., Søndergaard Jensen, B., Gottlieb, G., Aagaard, J. & Elklit, A.

01/01/201431/08/2018

Project: Research

Netværksfamilier. En implementeringsundersøgelse af netværksfamilietilbud til svært psykisk syge

Aagaard, J. & Væggemose, U.

01/01/201431/08/2018

Project: Research

Sundere liv i socialpsykiatrien. Randomiseret indsats

Aagaard, J.

01/01/201431/08/2018

Project: Research

Periodisk depression. Kognitiv/psykoedukativ behandling som supplement ved recidiv profylakse. Kasus-kontrolundersøgelse med to års opfølgning

Aagaard, J., Hansen, V., Foldager, L. & Muller Jensen, C.

01/01/201431/08/2018

Project: Research

Prædiktorer for og udviklingen i dødelighed i voksenpsykiatrien efter kontakt til Modtagelsen

Aagaard, J., Merinder, L., Foldager, L. & Buus, N.

01/01/201431/08/2018

Project: Research

Åben dialog

Aagaard, J.

01/01/201431/08/2018

Project: Research

Comparative study on community support for patients with severe mental illness. Sammenligningen er mellem tre områder beliggende i Holland, England og Danmark

Hoff, F., Knipsel, A., Aagaard, J., Schneider, J., Belley, C., Keet, R. & Putten, M.

01/01/201431/08/2018

Project: Research