• Fredrik Bajers Vej 7H

    9220 Aalborg

    Denmark

Research Output 1987 2020

Filter
Book
2020

Nordens kloge kragefugle

Pagh, S., 2020, 1 ed. Egå: Naturforlaget. 236 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

2013

Sewer Processes: Microbial and Chemical Process Engineering of Sewer Networks

Hvitved-Jacobsen, T., Vollertsen, J. & Nielsen, A. H., 2013, 2 ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press. 379 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

sewer network
chemical process
engineering
odor
modeling
2010
48 Citations (Scopus)

Urban and highway stormwater pollution: Concepts and engineering

Hvitved-Jacobsen, T., Vollertsen, J. & Nielsen, A. H., 1 Jan 2010, CRC Press. 349 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

urban drainage
stormwater
runoff
road
weather
2006

Identification and control of filamentous micro-organisms in industrial wastewater treatment plants

Eikelboom, D. H., Tandoi, V., Krooneman, J., Borger, A., Thelen, K., Kragelund, C. & Nielsen, P. H., 2006, ASIS vof. Zutphen, Yhe Netherlands: IWA Publishing.

Research output: Book/ReportBookResearch

2004

Eliminering af kilder til biokorrosion

Nielsen, P. H. & Frølund, B., 2004, Aalborg Universitet/Teknologisk Institut. 79 p. (Energiforskningsprogrammet - EFP 2001).

Research output: Book/ReportBookResearch

Omsättning av organiska ämnen i VA-system

Aspegren, H., Jansen, J. L. C., Henze, M., Nielsen, P. H. & Lee, N., 2004, Svenskt Vatten AB. 30 p. (VA-Forsk Rapport; No. 2003-45).

Research output: Book/ReportBookResearch

Sewer Processes – microbial and chemical process engineering of sewer networks

Hvitved-Jacobsen, T., 2004, Gihodo Shuppan Co., Ltd.: IEEE Signal Processing Society. 227 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Solids in Sewers: characteristics, effects and control of sewer solids and associated pollutants

Ashley, R. M., Bertrand-Krajewski, J-L., Hvitved-Jacobsen, T. & Verbanck, M., 2004, IWA (International Water Association) Publishing: IWA Publishing. 340 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

2003

Effekter af sænkede iltniveauer i forskellige typer vandløb på bestande af ørred (Salmo trutta L.)

Frier, J-O., 2003, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Industri, Institut for Bio- og Miljøteknologi: Aalborg Universitet. (Slutrapport).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Fitrasorp ® 400 aktiv kul til rensning af MTBE-forurenent grundvand: Detailundersøgelse

Loll, P., Larsen, C., Møldrup, P. & Henriksen, K., 2003, Teknologiudviklingsprogrammet for Jord- og Grundvandsforurening. (Miljøprojekt; No. 746).

Research output: Book/ReportBookResearch

Modeldambrug: Specifikationer og godkendelseskrav. Rapport fra faglig arbejdsgruppe

Translated title of the contribution: Modeldambrug: Specifikationer og godkendelseskrav. Rapport fra faglig arbejdsgruppePedersen, P. B., Grønborg, O. & Svendsen, L. M., 2003, Danmarks Miljøundersøgelser: Miljøministeriet. 84 p. (Arbejdsrapport: DMU; No. 183).

Research output: Book/ReportBookResearch

2 Citations (Scopus)

Solids in Sewers

Ashley, R. M., Verbanck, M., Hvitved-Jacobsen, T. & Bertrand-Krajewski, J-L. . ., 2003, IWA Publishing. 300 p. (Scientific & Technical Report; No. 14).

Research output: Book/ReportBookResearch

Sorptionsmaterialer til on-site rensning af MTBE-forurenet grundvand: Screening

Translated title of the contribution: Sorptionsmaterialer til on-site rensning af MTBE-forurenet grundvand: ScreeningLoll, P., Larsen, C., Henriksen, K. & Møldrup, P., 2003, Teknologiudviklingsprogrammet for Jord- og Grundvandsforurening. 189789486 p. (Miljøprojekt; No. 745).

Research output: Book/ReportBookResearch

Udvikling af nye metoder til forebyggelse og bekæmpelse af biokorrosion

Nielsen, P. H. & Frølund, B., 2003, Aalborg Universitet/Teknologisk Institut. 125 p. (Energiforskningsprogramme - EFP 2000).

Research output: Book/ReportBookResearch

2002

Bearbejdning af målinger af regnbetingede udledninger af NPo og miljøfremmede stoffer fra fællessystemer i forbindelse med NOVA 2003

Translated title of the contribution: Combined sewer overflows loads of conventional pollutants, heavy metals and organic micro-pollutantsArnbjerg-Nielsen, K., Hvitved-jacobsen, T., Ledin, A., Auffarth, K., Mikkelsen, P. S., Baun, A. & Kjølholt, J., 2002, Kbh.: Miljøstyrelsen. 78 p. (Miljøprojekt; No. 701).

Research output: Book/ReportBookResearch

Impact of extended storage on sewage treatment.

M., A. R., J., B., J., D., J., S. A., H., S. & Vollertsen, J., 2002, London: United Kingdom Water Industry Research (UKWIR). 255 p. (UKWIR News; No. 02/WW/04/3 UKWIR).

Research output: Book/ReportBookResearch

Sewer Processes - microbial and chemical process engineering of sewer networks

Hvitved-jacobsen, T., 2002, Boca Raton, Fla: CRC Press. 237 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Udsivning af spildevand fra afløbssystemer

Translated title of the contribution: Exfiltration of wastewater from sewer networksVollertsen, J., Vorkamp, K., Hvitved-jacobsen, T. & Jensen, N. A., 2002, Kbh.: Miljøstyrelsen. 97 p. (Miljøprojekt; No. 685).

Research output: Book/ReportBookResearch

Udsivning af spildevand fra afløbssystemer

Lund, W., Vorkamp, K., Hvitved-Jacobsen, T., Vollertsen, J. & Møldrup, P., 2000, Aalborg: Aalborg Universitet.

Research output: Book/ReportBookCommunication