Organisation profile

Organisation profile

Social-, Public- and Administrative law Research Centre (SPARC) ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet hører under det offentligretlige forskningsmiljø og beskæftiger sig primært med forvaltningsret, socialret og socialforvaltningsret. Hertil kommer EU-retlige og menneskeretlige problemstillinger. Læs mere om centrets målsætning og forskningstilgang.

Fingerprint

The fingerprint consists of concepts related to the research profile of the unit and associated persons. It is updated automatically, when new content is added.

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.