Organisation profile

Organisation profile

Cirkulær økonomi handler om at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt, det sker ved at bryde de lineære værdikæder, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald. I den cirkulære økonomi kan virksomhederne får nye økonomiske muligheder bl.a. ved at udvikle nye forretningsmodeller, men det kræver at teknologi, produkter og forbrug udvikles på en måde som muliggør cirkularitet.

TECH har som sin vision at bringe sine forskningsmiljøers faglige bredde i spil for at udvikle teknologier og løsninger, der både opfylder aktuelle behov og understøtter transformation mod et bæredygtigt samfund. Det understreges endvidere, at det er målet at styrke samarbejdet på tværs af forskningsmiljøer og institutter, samt betydningen af en mere strategisk tilgang til funding.

TECH har allerede stærke forsknings- og uddannelsesmiljøer inden for cirkulær økonomi. Formålet med centret er derfor at skabe en tværgående sammenhængskraft med henblik på identificere og skabe synergier inden for nuværende og fremtidig forskning eftersom arbejdet med cirkulær økonomi med stor fordel kan trække på mange forskelligartede kompetencer og fagligheder. Samtidig er formålet at skabe synlighed i indsatsen ved at række ud både akademisk og i civilsamfundet og internt såvel som eksternt. Desuden skal centrets arbejde bidrage til at øge fundingmuligheder ved at koble fagligheder og netværk, samt positionere TECH inden for feltet og øge ekstern interesse for samarbejde. Visionen med centeret er at give et unikt bidrag til transformationen mod et bæredygtigt samfund.

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. Our work contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production
  • SDG 17 - Partnerships for the Goals

Fingerprint

The fingerprint consists of concepts related to the research profile of the unit and associated persons. It is updated automatically, when new content is added.

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.