Photo of Erik Werlauff
  • Fibigerstræde 2, 45 A

    9220 Aalborg Ø

    Denmark

1987 …2019

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Book chapter
2019

Kommentarer til selskabsskatteloven

Madsen, L. & Werlauff, E., 2019, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Om grænsen mellem lovlig og ulovlig besparelse på registreringsafgift af nye biler

Werlauff, E., 11 Jun 2019, Skat med omtanke: Festskrift til advokat Tommy V. Christiansen. Bagge, T. & Jantzen, L. (eds.). 1. ed. København: Ex Tuto Publishing, Vol. 1. p. 439-464 26 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

File
228 Downloads (Pure)

Om oplysning af voldgifts- og retssager: Herunder skriftlige parts- og vidneerklæringer, ekspertudsagn, edition, discovery og legal privilege

Werlauff, E., 10 Oct 2019, Retsplejeloven 100 år. Rammeskow Bang-Pedersen, U., Baumbach, T., Scharf, O. & Stevnsborg, H. (eds.). 1 ed. København: Djøf Forlag, Vol. 1. p. 555-584 29 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Om salg af fordring fra K1 til K2 til K3: - Når K1 er en bank og K2 er Finansiel Stabilitet

Werlauff, E., 17 Sep 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Karstoft, S. & Madsen, L. H. G. (eds.). 1. ed. København: Djøf Forlag, Vol. 1.. p. 203-214 12 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2018

EU-rettens påvirkning af dansk procesret

Werlauff, E., 8 Aug 2018, EU-retten i Danmark. Olsen, B. E. & Sørensen, K. E. (eds.). 1. ed. København: Djøf Forlag, Vol. 1. p. 559-579 21 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

National rets modtagelse af problematiske nyskabelser fra EU-Domstolen: ’AJOS-problematikken’ anskuet ud fra en tysk forfatningsretlig synsvinkel

Werlauff, E., 25 Sep 2018, Festskrift til Mads Bryde Andersen. Udsen, H., Christensen, J. S., Hansen, J. L., Iversen, T. & Nielsen, L. (eds.). 1. ed. København: Djøf Forlag, Vol. 1. p. 313-332 20 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2017

On market manipulation and umboðssvik/mandatsvig

Werlauff, E., 27 Sep 2017, Afmælisrit Jón Steinar Gunnlaugsson: Sjötugur 27. september 2017. Gauksdóttir, G., Hauksson, H. T., H. Á., Herbertsson, H. Ö., Harðarson, H. F. & Hallgrimsdóttir, K. H. (eds.). 1. ed. Reykjavik: Bókaútgáfan Codex, Vol. 1.. p. 127-147 21 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Shareholders' Fundamental Rights in Listed Companies: Some Relevant and Some Undesirable EU Initiatives

Werlauff, E., 15 Dec 2017, Essays on Private And Business Law: A Tribute To Professor Adriaan Dorresteijn. Koster, H., Pennings, F. & Rusu, C. (eds.). 1. ed. Haag (The Hague): Eleven International Publishing, Vol. 1.. p. 271-287 17 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Værgemålssurrogater: fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt som alternativ til værgemål

Werlauff, E., 30 Jun 2017, Festskrift til Irene Nørgaard. Adolphsen, C., Isager, H., Naur, E. & Nielsen, A-D. B. (eds.). 1. ed. København: Djøf Forlag, Vol. 1.. p. 329-343 15 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2014

Om beviskravene i immaterialretlige forbudssager efter forbudsreformen 2013 og Højesterets kendelse i U 2014.196 H, Lundbeck/Actavis

Werlauff, E., 6 Oct 2014, Jubilæumsskrift for Dommerfuldmægtigforeningen. Plesner Skovby, R., Palesa Bonde, N. & Asanovski, D. P. (eds.). 1. ed. København: Djøf Forlag, p. 177-204 28 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2013

Kan dansk selskabsret forlange, at en filial af et udenlandsk selskab har et selvstændigt navn?

Werlauff, E., 30 Apr 2013, Festskrift til Nis Jul Clausen. Legind, N. D., Mortensen, B. O. G., Pedersen, H. V. G. & Sørensen, K. E. (eds.). 1. ed. København: Djøf Forlag, Vol. 1. p. 439-454 16 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Processkrifter og præprocessuelle skrivelser

Werlauff, E., 12 Sep 2013, Skriftlig jura: Den juridiske fremstilling. Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). 1. ed. København: Ex Tuto Publishing, Vol. 1. p. 329-354 26 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2011

Realitet i selskabs- og skatteretten: Om realitetsgrundsætningens berettigelse og begrænsninger

Werlauff, E., 18 Feb 2011, Festskrift til Jan Pedersen. Kerzel, M. (ed.). 1. ed. København: Djøf Forlag, Vol. 1. p. 459-468 10 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2010

Proportionality lost - proportionality regained?

Werlauff, E., 18 Dec 2010, Europe - The New Legal Realism: Essays in Honour of Hjalte Rasmussen. Koch, H., Hagel-Sørensen, K., Haltern, U. & Weiler, J. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 817-827

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

2009

Class Actions in Denmark

Werlauff, E., 2009, The Globalization of Class Actions. Hensler, D., Hodhges, C. & Tulibacka, M. (eds.). Pennsylvania: SAGE Publications, p. 202-208 7 p. (Annals of The American Academy of Political and Social Science, Vol. 622).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

3 Citations (Scopus)

Selskabsreformen og SKAT

Translated title of the contribution: The Danish corporate reform - and IRSWerlauff, E., 2009, SRF 40 år - jubilæumsskrift 1969-2009. Frederiksberg: Skatterevisorforeningen

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

Translated title of the contribution: Economic support from company to owners and managementWerlauff, E., 2009, Den nye selskabslov. Neville, M. & Sørensen, K. E. (eds.). 1. ed. Djøf Forlag, p. 293-307

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

2008

Foreløbige retsmidler

Translated title of the contribution: Interim measuresWerlauff, E., 2008, Europæiseringen af dansk ret. Egelund Olsen, B. & Engsig Sørensen, K. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 513-530 18 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Forureneren bag forureneren og skadevolderen bag skadevolderen: om hæftelse for et andet selskabs skadeforvoldelse, herunder ved miljøskader

Translated title of the contribution: The pollutor behind the pollutor, the tort feasor behind the tort feasor: on liability for another company's tort, including invironment tortsWerlauff, E., 2008, Miljøretlige emner: Festskrift til Ellen Margrethe Basse. Anker, H. T. & Olsen, B. E. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 333-365 32 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

2007

"...Med tilbagevirkende kraft": Retroaktiv straffe- og skattelovgivning i grundretlig belysning

Werlauff, E., 2007, Jurist uden omsvøb: festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen. København: Christian Ejlers, p. 617-

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Ejendomsrettens EMRK-beskyttelse: balancen mellem kollektive og individuelle hensyn

Werlauff, E., 2007, Fast ejendomsret: synsvinkler og synspunkter : festskrift til Orla Friis Jensen. København: Djøf Forlag, p. 23

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Erhvervsfrihed og europaret: grundlovens næringsfrihed kan nu kun forstås i et samspil med EU- og EMRK-retten

Translated title of the contribution: The freedom of commerce and European Law: The freedom of commerce vested in the Danish Constitution can now only be interpreted in the light of EU and ECHR lawWerlauff, E., 2007, Festskrift til Claus Haagen Jensen. Werlauff, E. & Bønsing, S. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 229-243 15 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Etablering i andre EU- og EØS-lande

Werlauff, E., 2007, Erhvervsjuras basisbog. Werlauff, E. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 85-96

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Kapital fra virksomhed til ejere

Werlauff, E., 2007, Erhvervsjuras basisbog. Werlauff, E. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 463-533

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Vækst gennem overtagelse og fusion

Werlauff, E., 2007, Erhvervsjuras basisbog. Werlauff, E. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 534-568

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Valg af retsform

Werlauff, E., 2007, Erhvervsjuras basisbog. Werlauff, E. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 15-84

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

2006

Koncern og fællesskab: EF-domstolens udvikling af et fællesskabsretligt koncernbegreb

Werlauff, E., 2006, Festskrift til Claus Gulmann. Gulmann, C. (ed.). København: Karnov Group, p. 493-

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Når skadevolderen tjener på sit retsbrud: om begrænsninger i muligheden for at tilbagesøge EU-stridige afgifter mv

Werlauff, E., 2006, Erstatning: en antologi. Bønsing, S. & M. F. (eds.). København: Karnov Group, p. 59-

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Statsselskabers særlige selskabspligter

Werlauff, E., 2006, Forvaltningsretlige perspektiver. Henrichsen, C., Rønsholt, S. & Blume, P. (eds.). Djøf Forlag, p. 389-

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

2004

Cross-border Transfers of SE Companies

Werlauff, E., 2004, European Company Law (issue3).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Fælleseuropæiske krav til en retfærdig rettergang

Werlauff, E., 2004, Festskrift till Per Henrik Lindblom. Andersson, Torbjörn ; Lindell, Bengt (red) (ed.). Uppsala: Iustus förlag

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

JensGormMenneskeretlige modhensyn: om undtagelserne i menneskerettighederne "stk. 2"

Werlauff, E., 2004, Festskrift om menneskerettigheder: til Carl Aage Nørgaard. Toftegaard Nielsen, G., Vedsted-Hansen, J. & Haagen Jensen, C. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 393 ff.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Menighedsrådsmedlemmers erstatningsansvar: når samme organ skal udføre både Martha- og Maria-opgaver

Werlauff, E., 2004, Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. København: Djøf Forlag

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Skatterettens almennyttebegreb

Werlauff, E., 2004, Festskrift til Ole Bjørn. Clausen, Nis Jul (red.) (ed.). København: Djøf Forlag

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Societas Euroaea Sum

Werlauff, E., 2004, European Company Law (issue 3). p. 110-110

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Udlicitering og medarbejdere - undergrænsen for, hvornår der foreligger 'en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet'

Werlauff, E., 2004, Udførelse af offentlig opgave via kontrakt. Naundrup Olesen, Karsten ; Steinicke, Michael (red.) (ed.). p. 99

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

2003

Forsvarsstillingernes omgrupperes: selskabsretslige følger af fælleseuropæiske overtagelsesregler

Werlauff, E., 2003, Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard. Iversen, Torsten (red.) : Kristensen, Lars Hedegaard (red.) : Erik Werlauff (red.) (ed.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 1003-

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Om behovet for fleksible panteregler

Werlauff, E., 2003, Kreditrettens udvikling. Lennert Lynge Andersen (red.) (ed.). p. 237

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

2002

Da Danmark mistede sin menneskeretlige uskyld

Werlauff, E., 2002, Mindeværdige retssager. Garde, Peter : Koktvedgaard, Mogens : Engell, Oluf (Red.) (ed.). Kbh.: Karnov Group

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Virksomhedsbegrebet og EU-retten

Werlauff, E., 2002, EU-rettens påvirkning af dansk ret. Dosenrode, Søren (red.) (ed.). Århus: Systime Academic

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

2001

Lån, indskud og tilskud: (hoved)aktionærens og moderselskabets tabsfradrag

Werlauff, E., 2001, Skattepligtig respons. Werlauff, Erik ... [et al.] (ed.). Herning : Advokatfirmaet Dahl: Koch

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Reform af den civile retspleje

Werlauff, E., 2001, Festskrift til Bernhard Gomard : den 9. januar 2001. Lynge-Andersen, Lennart... [et al.] (ed.). Kbh.: Karnov Group, p. 237-

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

2000

Den økonomiske kriminalitets ofre

Werlauff, E., 2000, Kriminalitetens ofre og straffesystemet. Grothe Nielsen, Beth (red.) (ed.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 157-

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Retsmidler mod diskriminerende nationale skatteforskrifter - materielt, processuelt og erstatningsretligt

Werlauff, E., 2000, Festskrift til Aage Michelsen. Krüger-Andersen, Paul : Neville, Mette : Winter-Sørensen, Niels (red.) (ed.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 365-

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1999

§ 74: Næringsfrihedens indførelse, materielt indhold, europæisk ret

Werlauff, E., 1999, Danmarks riges grundlov med kommentarer. Zahle, Henrik (red.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Samlever, arv og skifte

Werlauff, E., 1999, Festskrift til Fin Taksøe-Jensen: Generationsskifte i ret og praksis.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

1998

Om pant i lejeindtægter

Werlauff, E., 1998, Festskrift til Juridisk Klub.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

1997

God selskabsskik: imødegåelse af misbrug ag selskabsretlige beføjelser

Werlauff, E., 1997, Ånd og rett : festskrift til Birger Stuevold Lassen på 70 års dagen 19. august 1997.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

Realkreditlån og realkredit-etik

Werlauff, E., 1997, Forbrugeren i centrum : 21 debatindlæg fra Nyrup, forskere og de andre : Forbrugerrådet 1947-1997.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication

1989

Fondes vedtægter

Translated title of the contribution: The Statutes of Trusts in DenmarkWerlauff, E., 1989, FSR's årsskrift 1989.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterCommunication