• Frederikskaj 10B, C, 1 sal

    2450 København SV

    Denmark

1983 …2020
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1983 2020

Filter
Book chapter
2020

Five Ways to Apprehend Classes

Faber, S. T., Prieur, A. I., Rosenlund, L. & Skjøtt-Larsen, J., Jan 2020, Empirical Investigation of the Social Space. Blasius, J., Lebaron, F., Le Roux, B. & Schmitz, A. (eds.). Springer, (Methodos Series: Methodological Prospects in the Social Sciences; No. 1, Vol. 15).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Denmark
2018

On the reception of Bourdieu's sociology in the world's most equal societies

Hjellbrekke, J. & Prieur, A. I., 5 Apr 2018, The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu. Medvetz, T. & J. Sallaz, J. (eds.). Oxford University Press, p. 68-87 20 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access
Scandinavia
Sociology
Reception
France
Sympathy
2017

Class operations and measures

Leiulfsrud, H. & Prieur, A., 1 Jan 2017, Theory in Action: Theoretical Constructionism. Leiulfsrud, H. & Sohlberg, P. (eds.). Brill, p. 72-88 17 p. (Studies in Critical Social Sciences, Vol. 91).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2016

Class Operations and Measures

Leiulfsrud, H. & Prieur, A. I., 2016, Theory in Action: Theoretical Constructionism. Sohlberg, P. & Leiulfsrud, H. (eds.). Leiden: Brill, Vol. 91. p. 72-88

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Pierre Bourdieu

Prieur, A. & Skjøtt-Larsen, J., Aug 2016, Kulturteori og kultursociologi. Schiermer, B. (ed.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 281-309 28 p. (Sociologi; No. 10).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2015

Distinctions danoises

Prieur, A. I., Rosenlund, L. & Skjøtt-Larsen, J., 2015, La méthodologie de Pierre Bourdieu en action: Espace culturel, espace social et analyse des données. Lebaron, F. & Le Roux, B. (eds.). Dunod Editeur, p. 151-183 22 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

La sociologie des pratiques culturelles après La distinction

Prieur, A. I., Lebaron, F., Hjellbrekke, J., Jarness, V., Korsnes, O. & Rosenlund, L., 2015, La méthodologie de Pierre Bourdieu en action: Espace culturel, espace social et analyse des données. Lebaron, F. & Le Roux, B. (eds.). Paris: Dunod Editeur, p. 81-98 17 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Menneskesyn i social- og kriminalpolitik i USA og i Danmark

Jensen, P. H. & Prieur, A., 2015, Socialt arbejde i en foranderlig verden. Harder, M. & Appel Nissen, M. (eds.). Akademisk Forlag, p. 145-161

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access

Resocialisering 2.0 - En ny adfærdspolitik

Prieur, A. I., 2015, Kriminalistiske pejlinger: Festskrift til Flemming Balvig. Kyvsgaard, B., Vestergaard, J., Holmberg, L. & Elholm, T. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 257-271 14 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2014

Den kulturkriminologiske Osloskolen: Fortellinger om krenkelser og verdighet

Prieur, A., 1 Mar 2014, Motmæle: En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Finstad, L. & Lomell, H. M. (eds.). Oslo: Novus forlag, p. 9-21 12 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Nye tider, nye klasseskel?

Faber, S. T., Prieur, A., Rosenlund, L. & Skjøtt-Larsen, J., Jun 2014, Socialt rum, symbolsk magt : Bourdieuske perspektiver på klasse. Hansen, C. S. (ed.). Forlaget Hexis: Forlaget Hexis, p. 68-98 30 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access
3 Citations (Scopus)

On 'knowingness', cosmopolitanism and busyness as emerging forms of cultural capital

Prieur, A. & Savage, M., 30 Oct 2014, The Routledge Companion to Bourdieu's 'Distinction'. Coulangeon, P. & Duval, J. (eds.). London & New York: Routledge, p. 307-318 12 p. (Culture, Economy and the Social).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2013

Les formes émergentes de capital culturel

Prieur, A. & Savage, M., 2013, Trente ans après La Distinction de Pierre Bourdieu. Coulangeon, P. & Duval, J. (eds.). Paris: Dévouverte, p. 227-241 14 p. (Recherches).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2011

Kultur og kulturforståelser

Prieur, A., 2011, Sociologi: en grundbog til et fag. Andersen, H. (ed.). 4 ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 267-282 16 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

2010

Danske distinksjoner

Prieur, A. & Rosenlund, L., 2010, Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Dahlgren, K. & Ljunggren, J. (eds.). Oslo: Universitetsforlaget, p. 111-129 18 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2009

At konstruere et socialt rum

Prieur, A. & Rosenlund, L., 2009, Refleksiv sociologi i praksis: Empiriske undersøgelser inspireret af Pierre Bourdieu. Hammerslev, O., Hansen, J. A. & Willig, I. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 120-147 27 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Pierre Bourdieu - Sociologi som kampsport

Prieur, A., 2009, 50 Samfundstænkere. Hansen, M. (ed.). København: Gyldendal, p. 571-581 11 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterEducation

2008

Aalborgs symbolske geografi

Prieur, A., Faber, S. T., Skjøtt-Larsen, J. & Rosenlund, L., 2008, Sociologiens rum: festskrift for Jens Tonboe. Prieur, A., Jacobsen, M. H. & Henriksen, L. S. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 137-161

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

En students blikk på en læremester

Prieur, A., 2008, Frihet og klasse: tekster til Dag Østerberg. Nilsen, H. (ed.). Oslo: Res Publica, p. 14-23 10 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Indledning: Sociologiens rum:   en tak til Jens Tonboe

Jacobsen, M. H., Henriksen, L. S. & Prieur, A., 2008, Sociologiens rum: festskrift for Jens Tonboe. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 9-12

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

2007

Danish Social Spaces

Prieur, A. & Rosenlund, L., 2007, Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet: Festskrift til Olav Korsnes på hans 60-årsdag. Hjellbrekke, J., Olsen, O. J. & Sakslind, R. (eds.). Oslo: Fagbokforlaget, p. 257-287

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Dominación y deseo: homosexualidad masculina y construcción de la masculinidad en México

Prieur, A., 2007, Machos, putas, santas: El poder del imaginario de género en América Latina. Melhuus, M. & Stølen, K. A. (eds.). Buenos Aires: Editorial Antropofagia, p. 89-111 23 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Dominacja i pozadania. Homoseksualnosc i konstrukcja meskosci w Meksyku

Translated title of the contribution: Dominans og begær. Homoseksualitet og maskuline kønskonstruktioner i Mexico.Prieur, A., 2007, Gender – perspektywa antropologiczna. Hryciuk, R. E. & Koscianskiej, A. (eds.). Warzawa: Warszawa Universitetsforlag, Vol. 2. p. 137-158 21 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Ulykkespunkter i kulturtrafikken

Prieur, A., 2007, Grenser for kultur?: Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Fuglerud, Ø. & Eriksen, T. H. (eds.). Oslo: Pax, p. 27-53 26 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

2002

At sætte sig i en andens sted: en diskussion af nærhed, afstand og feltarbejde

Prieur, A., 2002, Liv, fortælling, tekst : strejftog i kvalitativ sociologi. Jacobsen, Michael Hviid (red.) : Kristiansen, Søren (red.) : Prieur, Annick (red.) (ed.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Introduktion til kvalitative sociologiske tilgange

Jacobsen, M. H., Kristiansen, S. & Prieur, A., 2002, Liv, fortælling, tekst : strejftog i kvalitativ sociologi. Jacobsen, Michael Hviid (red.) : Kristiansen, Søren (red.) : Prieur, Annick (red.) (ed.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Magt over eget liv: om unge indvandrere, patriarkalske familieformer og nordiske ligestillingsidealer

Prieur, A., 2002, Kønsmagt under forandring. Borchorst, Anette (red.) (ed.). København: Hans Reitzels Forlag

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Objektivering og refleksivitet: om Pierre Bourdieus perspektiv på design og interview

Prieur, A., 2002, Liv, fortælling, tekst : strejftog i kvalitativ sociologi. Jacobsen, Michael Hviid (red.) : Kristiansen, Søren (red.) : Prieur, Annick (red.) (ed.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

2001

En indvandrer er også en udvandrer: arvens modsigelser

Prieur, A., 2001, Skolen i samfundet. Kettel, Lars (red.) (ed.). Værløse: Billesøe og Baltzer, p. 214-235

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Pierre Bourdieu: Bordieus blik på den sociale verden

Prieur, A., 2001, Tradition og fornyelse. Jacobsen, Michael Hviid : Carleheden, Mikael : Kristiansen, Søren (red.) (ed.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 515-529

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1999

Respekt og samhold

Prieur, A. & Bache-Hansen, E. R. ., 1999, Oppvekst i barnets århundre. Bache-Hansen, Elisabeth [et al.] (red.) (ed.).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

1998
7 Downloads (Pure)

Le mariage homosexuel est-il concevable? L’exemple de la Norvège.

Prieur, A. I., 1998, Les Études gays et lesbiennes. Eribon, D. (ed.). Éditions Centre Georges Pompidou

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Open Access
File
1996
9 Downloads (Pure)

Domination and Desire. Male Homosexuality and the Construction of Masculinity in Mexico

Prieur, A. I., 1 Apr 1996, Machos, Mistresses, Marias. Latin American Gender Imagery. Melhuus, M. & Stølen, K. A. (eds.). London: Verso

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access
File
1995

Sexual negotiations and symbolic dimensions - an introduction

Prieur, A. I., 1995, AIDS in Europe - The Behavioural Aspects. Vol. 2: Risk Behaviour and its Determinants. Friedrich, D. (ed.). Edition Sigma

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

1990

Hombres gay: Razones para la práctica cóntinuada del sexo inseguro

Prieur, A. I., 1990, Algunos pre-textos, textos y sub-textos ante el sida: Colección Cuicuilco. Lizarraga Cruchaga, X. (ed.). Escuela Nacional de Antropología e Historia

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch