Louise Faber
20042020

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research profile

Louise Fabers forskningsområder knytter sig til den faste ejendom. Hun beskæftiger sig med de retlige rammer for hele den faste ejendom (bygning og grund) herunder både køb og salg, leje og udleje og ejendommens anvendelsesmuligheder. Derudover beskæftiger hun sig med reglerne om offentlig arealanvendelse, herunder borgernes adgang til at opnå indflydelse på beslutningsprocesen og de begrænsninger der følger af EU-rettens beskyttelse af arter, fugle og vand og arealernes anvendelse. 

Teaching profile

Louise Faber underviser på en lang række universitetsuddannelser og i flere fag.

Louise Faber er forelæser på biologiuddannelsen, hvor hun underviser de biologistuderende på 8. semester i naturbeskytttelseslovgivning og dennes betydning for biologens arbejde.

Hun har i perioden 2015 til 2023 været tilknyttet landinspektøruddannelsen, hvor hun har undervist på 6. semester i 'omsætning af fast ejendom' med fokus på landinspektørens arbejdsopgaver i forbindelse med handel med fast ejendom.

I perioden 2015 til 2019 underviste på AUD-uddannelsen i faget 'erhversret' og valgfaget 'udlejningsejendomme - med særlig fokus på erhvervslejemål' og i samme periode i på HA-uddannelsen  i 'kildehåndtering' på 1. semester og i 'erhvervsjura' på uddannelsens 2. semester. 

Louise Faber udviklede i samarbejder med det grønlandske erhvervsliv og grønlandske myndigheder perioden 2013 til 2018 et undervisingsforløb, North Atlantic Law programme, der skulle bidrage til uddannelse af flere grønlandske jurister med indblik i grønlandsk ret.

Louise har fra 2005 til 2015 undervist på jura- og erhvervsjurauddannelsen i blandt andet lejerettens gennerelle principper, boliglejeretten, erhvervslejeretten, aftaleretten og den almindelige obligationsret.  

Louise er velbenyttet som vejleder på bachelorprojekter og kandidatspecialer indenfor hendes undervisnings- og forskningsområder. 

Endelig er Louise tilknyttet som censor i det nationale censorskorps på de danske juridiske uddannelser.

Expertise related to UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This person’s work contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 4 - Quality Education
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 14 - Life Below Water
  • SDG 15 - Life on Land

Education/Academic qualification

Ph.D, Afståelsesret og andre former for lejerskifte, Aarhus University

Award Date: 16 Dec 2005

Advokateksamen, Advokatsamfundet

Award Date: 21 Jan 2002

Master of Laws, LLM, Aarhus University

Award Date: 14 Jun 1999

BA. Jur. , Aarhus University

Award Date: 29 Jun 1998

Bachelor of Science (bussiness Administration and Business Law), Aalborg University

Award Date: 28 Aug 1995

External positions

Advokat, Advokatfirmaet Euro Juris Aalborg

1 Apr 2020 → …

Ejendomsjuridisk rådgiver, Lysholt Faber ApS

2014 → …

Censor, Det landsdækkende censorkorps for jura

2011 → …

Kandidatstipendiat, Aarhus University

15 Feb 20021 Sept 2005

Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Boel A/S, Aalborg

1 Aug 199915 Feb 2002

Keywords

  • Law
  • Education
  • Legislation on the PhD education
  • Construction