• Thomas Manns Vej 23, 1-255

    9220 Aalborg Ø

    Denmark

19982018
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1998 2018

Filter
Report
2017

Biocider i urbane småsøer

Translated title of the contribution: Biocides in urban lakesVollertsen, J., Bester, K., Rudelle, E. A., Bollmann, U. E., Minelgaite, G., Stephansen, D. A., Nielsen, A. H. & Pedersen, M. L., Oct 2017, Miljøministeriet. 148 p. (Bekaempelsesmiddelforskning fra Miljoestyrelsen).

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Open Access
2016

Faglige udredning om grødeskæring i vandløb

Bach, H. (ed.), Baattrup-Pedersen, A., Holm, P. E., Jensen, P. N., Larsen, T., Ovesen, N. B., Pedersen, M. L., Sand-Jensen, K. & Styczen, M. E., 2016, Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 106 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 188).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
2014

Herbicider i terrestriske vådområder: Herbiciders forekomst, mængde, spredningsveje og effekter i moser i udvalgte jyske ådale

Ejrnæs, R., Baattrup-Pedersen, A., Riis, T., Pedersen, M. L., Hoffmann, C. C., Kronvang, B. & Johansen, O., 2014, København: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. 124 p. (Bekaempelsesmiddelforskning fra Miljoestyrelsen; No. 154).

Research output: Book/ReportReportResearch

2012

Rapport: Forundersøgelse om oprindelse som Vækstfaktor i Nordjylland

Petersen, J. K., Pedersen, M. L., Elbæk, J., Andersen, M. P., Hjortbak, R., Jensen, H., Guldmann Møller, B. & Albeck-Madsen, B., 2012, Rådet for Agroindustri. 58 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

93 Downloads (Pure)

Review on available Information on Flora, Fauna and Environment (DanWEC Vaekstforum 2011)

Azzellino, A., Margheritini, L. & Pedersen, M. L., 2012, Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University. 15 p. (DCE Technical reports; No. 143).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
flora
fauna
marine environment
monitoring
programme
2004

Anvendelse af Vandrammedirektivet i danske vandløb

Baattrup-Pedersen, A., Friberg, N., Pedersen, M. L., Skriver, J., Kronvang, B. & Larsen, S. E., 2004, Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet. 145 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 499).

Research output: Book/ReportReportResearch

Landovervågningsoplande 2003: NOVA 2003

Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P. G., Pedersen, M. L., Clausen, B. & Rasmussen, P., 2004, Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet. 118 p. (Faglig rapport fra DMU).

Research output: Book/ReportReportResearch

2003

Landovervågningsoplande 2002: NOVA 2003

Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Pedersen, M. L., Jensen, P. G., Pedersen, M. & Rasmussen, P., 2003, Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet. (Faglig rapport fra DMU; No. 468).

Research output: Book/ReportReportResearch

Økologisk overvågning i vandløb og på vandløbsnære arealer under NOVANA 2004-2009

Pedersen, M. L. (ed.) & Baattrup-Pedersen, A. (ed.), 2003, Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet. 128 p. (Teknisk Anvisning fra DMU; No. 21).

Research output: Book/ReportReportResearch