Anders Ørgaard
 • Fibigerstræde 4, 101a

  9220 Aalborg Ø

  Denmark

1993 …2024

Research activity per year

Personal profile

Research profile

Anders erhvervede ph.d.-graden i 2006 på en afhandling om voldgiftsaftalen. Anders publicerer bredt i formueret og procesret. Anders har således udgivet bøger og artikler om insolvensret, voldgiftsret, aftaleret, køberet, panteret, obligationsret, selskabsret og erstatningsret.

Teaching profile

Anders underviser i og er fagansvarlig for Formueret I og III, og han har i flere år deltaget som coach i den internationale procedurekonkurrence Vis Moot. Anders er fagansvarlig for flere formueretlige valgfag. Anders vejleder i forbindelse med bacheloropgaven og kandidatafhandlingen, og han arrangerer formueretlige ph.d.-kurser.

Administrative profile

Anders er:

 • Bestyrelsesformand for De Jurastuderendes Retshjælp, Aalborg
 • Medlem af Open Access Udvalget ved Aalborg Universitet
 • Medlem i den juridiske gruppe vedrørende Den Bibliometriske Forskningsindikator
 • Formand for Praksisudvalget ved Aalborg Universitet
 • Medlem af det Juridiske - og det Erhvervsøkonomiske Censorkorps  
 • Bestyrelsesformand for SPZ Lab A/S

 Anders arbejder på deltid som advokat (H) ved TCV Advokatfirma.

Keywords

 • Law

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.