Lone Bechmann

Lone Bechmann

Cand.mag. i kommunikation, Chief Consultant

 • Selma Lagerløfs Vej 249, 11 03 039

  9260 Gistrup

  Denmark

Personal profile

Administrative profile

 • Ledelsesrådgivning
 • Ledelses- og organisationskommunikation
 • Strategisk interessevaretagelse
 • Kommunikationsrådgivning og -træning
 • Facilitering af organisatoriske processer
 • Opbygning og understøttelse af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets brand og profil
 • Rådgivning om forskningsformidling

Education/Academic qualification

Cand.mag. i kommunikation, Cand.mag. i kommunikation