Personal profile

Research profile

Birgit Feldtmanns forskning har udgangspunkt i strafferet (i bred forstand) og bevæger sig i ofte i spændingsfeltet mellem national regulering, folkeret og menneskerettigheder. I de senest år har hendes forskningsfokus primær været knyttet til retshåndhævelse til søs, særlig under DFF2-forskningsprojeketet ”Policing at Sea (PolSEA)”, som hun har været leder for. Hun arbejder bl.a. med spørgsmålet om, hvordan havretten, og i sær FN’s Havretskonvention, er tænkt og reelt set fungerer som ramme for retshåndhævelsesaktiviteter til søs, for eksempel i forbindelse med pirateribekæmpelse eller med flygtningekrisen i middelhavet. Hun arbejder også med den retlige ramme for krigsførelse til søs og indgår i en ekspertgruppe, som arbejde med en revidering af San Remo Manual on the International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea.
I 2022 har hun som leder ivæksat forskningsprojektet "Punitive Turn; Danish Style", som analyserer den strafferetlige udvikling i Danmark over en periode på 40 år. Projektet er støttet af Dreyers Fonden og gennemføres i forskningsgruppe bestående af jurister og kriminologer.
Birgit Feldtmann beskæftiger sig derudover med en række andre juridiske emner, som ofte bevæger sig ud over det rent nationale perspektiv, for eksempel jurisdiktion eller børnene i straffesystemet i lyset af børnekonventionen. Hun er medforfatter til en grundbog om folkeret. Birgit Feldtmanns forskning indeholder ofte teoretiske elementer, samt elementer som relevant for en række relevante aktører. Derfor bliver hendes ekspertise også brugt af eksterne aktører, for eksempel deltager hun på vegne af Danmark i drøftelserne vedrørende somalisk pirateri under Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS) og hun fungerer som technical exspert for DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur.

Teaching profile

Birgit Feldtmann er fagansvarlig for den strafferetlige undervisning på Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Fagansvaret bl.a. dækker undervisningen i strafferet & straffeproces på jurastudiet og en række specialiseringsfag med strafferetligt indhold. Hun underviser bred i strafferetlige emner på forskellige fag på forskellige uddannelser (jura/erhvervsjura, på både BA- og kandidatniveauet), herunder på kriminologi, hvor hun flere gange blev valgt som året underviser. I 2020 modtog hun Det Obelske Familiefonds Undervisningspris (Årets Underviser på AAU).
Hun underviser også nogle lektioner på faget folkeret og indgår i faget statsorganerne.

Keywords

  • Law

Fingerprint

The fingerprint consists of automatically generated concepts related to the associated persons. It is updated automatically, when new content is added.
  • 1 Similar Profiles

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.