Personal profile

Research profile

Min forskning kredser om udsatte gruppers tilknytning til arbejde og uddannelse samt konsekvenserne for samme grupper af  måden hvorpå vi indretter og ændrer på velfærdsstaten og dens tilbud. 

I min Ph.d. anvendte jeg de danske registre til at forske i bevægelsesmønstre og overgange blandt unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse (NEET), og kiggede blandt andet på konsekvenserne af kontanthjælpsreformen for den store ungegruppe der med reformen blev vurderet aktivitetsparate. 

I min postdoc er jeg tilknyttet CUBB, og forskningsgruppen WISER, hvor vi arbejder sammen med flere danske kommuner om borgerinddragende beskæftigelsesindsatser. I centret får vi nye indsigter og producerer ny viden om beskæftigelsesindsatsen gennem fælles videndeling mellem forskere og praktikere.

Fingerprint

The fingerprint consists of automatically generated concepts related to the associated persons. It is updated automatically, when new content is added.
  • 1 Similar Profiles

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.