Personal profile

PhD Supervision

David May, 2002: Social and spatial consequences of immigration in deprived neighbourhoods : a study of Dortmund Nordstadt and other European cases.

Lars Hovbakke Sørensen, 2002: Nordenforestillinger i dansk politik 1945-1968.

Jens Eistrup, 2007: Enhed og inkongruens - En analyse af politiske selvbeskrivelser i Danmark og Frankrig i årene efter Første Verdenskrig - med særlig vægt på relationen mellem Folkeforbundets internationale normativitet og begreber om enhed, suverænitet og demokrati i den nationale politik.

Peter Kvistgaard, 2006: Policyproblemer og magt i regional turismepolicy: et studie i turismepolitisk problemdefinition i tre turismeregioner mellem 1990 og 2000.

Andrea Teebken, 2008: Nationalisierte Grenzräume: eine Untersuchung nationaler Diskurse in Ostfriesland und Schleswig, 1815 bis 1867.

Helle Hjortnæs Kristensen, 2012: Regional Policy, Partnership and Institutional Change - exploring the interactions between policy developments at the European, national and regional levels with particular focus on the organisational principle of partnership.

Peter Wilgaard Larsen, 2011: Partnerskab og Regional Erhvervsfremme i Danmark.

Line Dahl Olesen, 2012: Regionalisering af kulturarven. En analyse af praksisbaserede videns- og samarbejdsdynamikker i en kulturregional udviklingsproces.

Pennie Foght Henriksen, 2011: Small Tourism Firms’ Inter-organisational Relations and Knowledge Processes: The Role of Social Embeddedness in Networks. The case of the Municipality of Viborg, Denmark.

Ingeborg Nordbø, 2009: Living with tourism: the case of small-scale rural tourism businesses in Norway and Chile.

Kristin Løseth, 2014: Adventure tourism: Exploring relations between knowledge and innovation.

Jesper Manniche, 2013: Territorial Knowledge Dynamics and Alternative Food: The case of Bornholm.

Fingerprint

The fingerprint consists of automatically generated concepts related to the associated persons. It is updated automatically, when new content is added.
  • 1 Similar Profiles

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.