Personal profile

Research profile

Jeg arbejder som adjunkt ved Institut for Kultur og Læring, Kbh., hvor jeg særligt er optaget af anvendelsen af visuelle metoder og designtilgange på videregående uddannelser og i organisationer. Herunder er jeg tilknyttet underviser- og forskningsgruppen omkring NoVA masteruddannelse (Nordic Visual Studies and Art Education), hvor vi undersøger forskellige hybride undervisningsformater med inddragelse af visuelle- produktioner og metoder. 

I mit ph.d. projekt (2018-2022) "Drawing Connections" undersøgte jeg brugen af grafisk facilitering som metode på videregående uddannelser- og organisationssammenhænge. Gennem iterative designeksperimenter afprøvede og videreudvikle jeg metoden med formålet om at producere anvendelsesorienteret viden mhp. på uddannelses- og organisationsudvikling.

Ved siden af min forskning varetager jeg undervisnings- og vejledningsopgaver, særligt på kandidatuddannelserne; It, læring og organisatorisk omstilling (ILOO), Læring og forandringsprocesser (LFP) samt på bacheloruddannelsen Kommunikation og digitale medier. Derudover er jeg semesterkoordinator på 4. semester på Master i Datadrevet organisationsudvikling (MDO), hvor de studerende skal skrive deres afsluttende masterprojekt. Som del af min undervisning er jeg optaget af at skabe gode rammer for kreativ akademisk skrivning, når de studerende skal udarbejde studierapporter. 

I mit arbejde på universitetet trækker jeg også på min baggrund som lærer og over 15 års undervisningserfaring i forskellige kontekster, fx i grundskolen, idrætsforeninger og i dansk som andetsprog for voksne. Jeg er optaget af variationer i undervisningsmetoder, som appellerer til forskellige målgrupper, og som giver deltagerne mulighed for at reflektere over, hvordan de selv lærer bedst. Derfor er jeg også medstifter og medlem af den Danske Legetænketank, som har til formål at invitere til legende og kreative tilgange i undervisning og i organisationer.

Fingerprint

The fingerprint consists of automatically generated concepts related to the associated persons. It is updated automatically, when new content is added.
  • 1 Similar Profiles

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.