Personal profile

Research profile

Forskningsområder:

  • Turismeret - passagerers rettigheder mv. 
  • Forbrugerret
  • Aftaleret
  • Erstatningsret
  • Obligationsret
  • EU-ret

External positions

Fuldmægtig , Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

1 Nov 202131 Oct 2022

Keywords

  • Law