Personal profile

Research profile

Jeg er ansat som lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning Aalborg Universitet, hvor jeg forsker i vejlovgivning, lokalplanjura og emner, der relaterer til det eller udvikling af fast ejendom. De mest centrale forskningsresultater, kan du finde under publikationer.

Jeg er også leder, hvor jeg er sektionsleder for en sektion med 3 forskningsgrupper. Min rejse som leder er startet i det frivillige foreningsliv, og har taget form i tiden som værnepligtigt. I 2019 vendte jeg tilbage til ledelse i arbejdsregi.

Jeg er underviser, hvor jeg først og fremmest underviser landinspektørstuderende på Aalborg Universitet. Jeg har efterhånden også et større bagkatalog af efteruddannelsesaktiviteter med mig fra undervisning hos Landinspektørforeningen, COK m.fl.

Fagligt byder jeg ind med en pose blandet. På uddannelsessiden er jeg jurist og landinspektør Ph.D.. På erfaringssiden har jeg også kommunal erfaring og erfaring fra landinspektørpraksis. Så - mit hovedfokus er vejlovgivning, lokalplanjura, men hovedet er fuld af viden om alt muligt anden regulering af fast ejendom. Jeg er også medkommentator på Karnovs noter til vejloven, privatvejsloven og vejrettighedsloven.

Keywords

  • Law
  • Architecture and Spatial Planning

Fingerprint

The fingerprint consists of automatically generated concepts related to the associated persons. It is updated automatically, when new content is added.
  • 1 Similar Profiles