Ludvig Johan Torp Rasmussen

PhD and researcher focusing on creativity, Assistant Professor

 • Selma Lagerløfs Vej 249

  9260 Gistrup

  Denmark

20152024

Research activity per year

Personal profile

Research profile

Siden 2015 har jeg forsket i anvendelsesorienterede perspektiver på kreativitet i forskellige idrætskontekster, med særligt fokus på boldspil såsom fodbold, samt kreative kvaliteter såsom leg, opfindsomhed, nysgerrighed og spontanitet. I denne sammenhæng er jeg meget optaget af at undersøge hvad kreativitet betyder for børn og unges fortsatte idrætsdeltagelse og personlige udvikling. Mit nyeste studie peger blandt andet på, at kreativitet kan spille en stor rolle i idrætsudøveres udvikling og opretholdelse af ekspertise.

I marts 2020 forsvarede jeg ph.d.-afhandlingen On the Role of Creativity in Sport, der var baseret på tre studier af kreativitet i boldspil, der er publiceret i internationalt anerkendte tidsskrifter. Det første studie konceptualiserede kreativitet som et middel frem for et mål for idrætsudøveres udvikling. Det andet studie identificerede 15 forskellige forståelser af kreativitet fodbold. Det tredje studie beskrev potentialer og barrierer for design og anvendelse af kreative aktiviteter på et eliteungdomsfodboldhold gennem aktionsforskning.

Sammen med dygtige kolleger udgiver jeg i foråret 2023 samleværket Kreativitet i fodbold, der omfatter fire bøger om 1) hvad kreativitet er, 2) hvorfor kreativitet er vigtigt, 3) hvordan kreativitet udvikles i praksis. Som et legende og kritisk modspil til den øgede resultatorientering i børne- og ungdomsidrætten viser bøgerne blandt andet, at kreative praksisformer kan spille en central rolle i at udvikle trygge fællesskaber, skabe unikke oplevelser og udvikle kreative kompetencer, der er vigtige på og udenfor banen.

Teaching profile

I min undervisning gør jeg meget ud af at skabe et trygt, dynamisk og inspirerende læringsrum, med høj grad af studenteraktivitet og -involvering. Jeg eksperimenterer blandt andet med forskellige gruppeaktiviteter og studenterdreven undervisning.

Ud over at vejlede specialestuderende og andre semesterprojekter med fokus på idrætspsykologiske og -pædagogiske problemstillinger, er jeg kursusansvarlig for tre kurser på idrætsuddannelsen, hvor jeg selv underviser på de fleste kursusgange.

 • Læring og Idrætspædagogik (1. semester, bachelor)
 • Coaching & Boldspil (2. semester, bachelor)
 • Innovation & Entreprenørskab (2. semester, kandidat)

Derudover underviser jeg på kurset

 • Idræts- og Sundhedspsykologi i Boldspil (3. semester, bachelor)

På baggrund af min undervisning, og ekstracurrikulære tiltag, hvor de studerende blev inviteret til innovationsworkshops med små og større virksomheder fra idrætssektoren, blev jeg kåret som årets underviser på SUND i 2022. Af indstillingen fremgik blandt andet følgende:

 • Nomineringerne tegner et billede af en underviser, der er nytænkende i sin tilgang til forelæsninger. Han formår ikke bare at gøre undervisningen spændende og varieret. Han smitter også de studerende med sit engagement, vækker deres nysgerrighed, og gør på samme tid at de lærer at sætte teorierne i spil.

 • De studerende gav blandt andet udtryk for at "Ludvig laver utrolig kreativ og varierende undervisning, som gør det spændende at følge med i. Han er dygtig til at vise os teorierne vi arbejder med på mange forskellige måder. Derudover er der plads til spontane inputs og man føler ofte som elev, at man bliver lyttet til i undervisningen."

Expertise related to UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This person’s work contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 3 - Good Health and Well-being
 • SDG 4 - Quality Education
 • SDG 16 - Peace, Justice and Strong Institutions

Education/Academic qualification

PhD, On the Role of Creativiy in Sport

20152020

Award Date: 6 May 2020

Adjunktpædagogikum, AAU Learning Lab, Creating Active Participation through Small Group Teaching

Jan 2022Dec 2022

Sport Science, MSc

Sept 2012Jun 2014

Sport Science, BSc

Sept 2009Jun 2012

External positions

Associate Editor, European Journal of Psychology

2019 → …

Keywords

 • Sports Science
 • Education
 • Psychology
 • Pedagogics and Learning
 • Problem Based Learning

Fingerprint

The fingerprint consists of automatically generated concepts related to the associated persons. It is updated automatically, when new content is added.
 • 1 Similar Profiles

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.