Personal profile

Teaching profile

Casebaseret undervisning for at gøre stoffet praktisk anvendeligt. Derved opnås en helhedsforståelse, samtidig med at de studerende kan arbejde i dybden med stoffet. Dialog, diskussioner, quizzer mv. Løbende refleksion med de studerende over emner, der kunne være egnede til videnskabelig behandling (bachelorprojekter/specialer).

Research profile

Forsker i cybercrime og rammerne for politiets efterforskning af cybercrime. Dansk strafferetspleje iblandet forvaltningsret, international ret og menneskerettigheder. Jura og teknologi.

Education/Academic qualification

Strafferet og straffeproces, Ph.D., Politiets hemmelige efterforskning på internettet, Department of Law

1 Aug 201631 Jul 2019

Award Date: 4 Nov 2019

cand. jur.

External positions

Anklagemyndigheden

1 Mar 20061 Jun 2019

Keywords

  • Law

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.