Personal profile

Research profile

Jeg er professor i Musik og Lyd i Markedskommuniation. Jeg undersøger forskellige former for brug af lyd og deres betydning for, hvordan vi tænker, føler og opfører os. Mine undersøgelser placerer sig således inden for disciplinerne musikologi, sound studies, socialpsykologi og medie- og kommunikationsvidenskab. Jeg har blandt andet undersøgt musik i reklamer og butikker, tilskuerlyd på fodboldstadion, lyden af sport og lydbranding af mad og biler.

Teaching profile

Min undervisning afspejler min disciplinoverlappende forskningsprofil. Således underviser jeg på flere studier på både bachelor og kandidat niveau. På psykologistudiet underviser jeg især i socialpsykologi og almenpsykologi. På musikstudiet underviser jeg især i lydbranding. På Kommunikation og Digitale medier underviser jeg især i lyd i/som kommunikationsprodukt(er) samt gruppe- og identitetsteori.

Keywords

  • Music

Fingerprint

The fingerprint consists of automatically generated concepts related to the associated persons. It is updated automatically, when new content is added.
  • 1 Similar Profiles