Personal profile

Research profile

Jeg forsker i urbane stednavne, dvs. navne på gader, pladser, bydele og butikker. Ud over at undersøge navnenes betydning, interesserer jeg mig for motivationerne bag navnene, og hvem der navngiver stederne. Dette knytter an til at kunne undersøge, hvilken identitet og historie navnene i vores omverden skaber. Jeg fokuserer på betydningsdannelse, steds- og identitetsskabelse, køn, branding og magtstrukturer, alt sammen noget der kan aflæses i stednavnene omkring os. Dertil interesserer jeg mig for forskellen imellem tale og skrift, multimodal betydningsdannelse og semantik.

Education/Academic qualification

PhD, Urbane stednavne - storbyens sproglige dimension, Københavns Universtitet

1 Sept 20129 Mar 2016

Award Date: 9 Mar 2016

External positions

Postdoc, Institutet för språk och folkminnen

21 Mar 201731 Dec 2018

PhD, University of Copenhagen

1 Sept 201216 Mar 2016

Scientific staff, Dansk Sprognævn

19 Mar 201231 Aug 2012

Fingerprint

The fingerprint consists of automatically generated concepts related to the associated persons. It is updated automatically, when new content is added.
  • 1 Similar Profiles