Personal profile

Research profile

Mit arbejde bidrager til to overordnede diskussioner:

  1. Gennem min forskning og mine interesseaktiviteter arbejder jeg for at få menneskerettigheds- og udviklingslærde til at forstå, at de er nødsaget til at tage daglig vold i urbane områder alvorligt og se det som signifikant i sig selv. Det er i stedet for at se menneskerettighedskrænkelser som ekstraordinære former for vold mod for eksempel menneskerettighedsforkæmpere eller blot som en funktion af dårlig udvikling eller mangel på regeringsapparat.

  2. Gennem min forskning om bander, radikalisering og politisk beslutningstagning vil jeg bidrage til en anden tilgang i kriminel retfærdighed væk fra straf. Den nuværende quasi-dominerende tilgang er destruktiv for vores samfund og ikke blot en krænkelse af menneskerettigheds-lovovertrædere.


Research profile

My work contributes to two overarching discussions:

1. Through my research and advocacy activities I want human rights and development scholars and practitioners to understand that they need to take serious every-day, urban violence as significant in itself. That is rather rather than seeing human rights violations as extra-ordinary violations against for instance human rights defenders or as a mere function of bad development or lack of governance.

2. Through my research on gangs, radicalization and policing I want to contribute to a different approach in criminal justice away from punishment. The current, quasi-dominant approach is destructive of our society and not only a violation of the human rights offenders.

Keywords

  • Sociology and Social Conditions
  • Police violence
  • Human rights
  • Security
  • gangs
  • corruption
  • radicalization

Fingerprint

The fingerprint consists of automatically generated concepts related to the associated persons. It is updated automatically, when new content is added.
  • 1 Similar Profiles

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.