Personal profile

Research profile

Søren Munch Lindhard, arbejder med ledelse af byggeri. Dette omfatter alt inden for styring og ledelse af et bygge- eller anlægsprojekt helt fra idefasen gennem programmerings-, projekterings-, udførelses-, og driftsfasen igennem eventuelle renoveringer og frem til den endelige nedtagning af bygningen.

Overordnet set er Sørens primære forskningsmæssige fokus at forbedre produktiviteten i bygge- og anlægsbranchen. Dette igennem en bedre styrring af byggeriet for derved at skabe en mere LEAN byggeproces. Der arbejdes her med at sikre en bedre tids- og ressourcestyrring, en bedre risikostyrring samt et forbedret arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkultur på pladsen.

Ud over produktivitet, er bæredygtighed ligeledes et fokusområde. Helt konkret arbejdes der lige nu med cirkularitet samt forbedret affaldshåndtering på byggepladsen.

Fingerprint

The fingerprint consists of automatically generated concepts related to the associated persons. It is updated automatically, when new content is added.
  • 1 Similar Profiles

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.