Personal profile

Research profile

Mine primære forskningsinteresser omhandler bæredygtigt turismeforbrug, rejseliv og mobilitetsadfærd. Under disse overordnede temaer har jeg især forsket i: forbrugerpraksis, nye (såvel som gamle) bæredygtige rejseformer, oplevelsesdesign, rejsens sanselighed og affekt, og senest, unge forbrugeres rolle i turismens grønne omstilling.  

Jeg har igennem mit arbejde adapteret og videreudvikle nye etnografiske tilgange til studierne af turismeforbrug- og mobilitet. Jeg er i denne sammenhæng især inspireret af multimodalitet, og brugen af lyd/video/billedmateriale og sensorisk feltarbejde.

Disse spørgsmål opsummerer mit nuværende forskningsarbejde:

  • Hvordan gøres moderne rejseliv og mobilitetsvaner mere bæredygtige?
  • Hvilke nye forbrugertrends er under udvikling i turisme- og transportsektoren og hvordan taler de ind i en bæredygtighedsagenda?
  • Hvad kendetegner turismens oplevelsesdesign? Hvordan ser fremtidens turisme ud?
  • Hvordan skaber vi en mere inkluderende turismesektor med blik på mangfoldighed og brugere med forskellige behov?
  • Hvilken rolle spiller unge voksne forbrugere i den grønne omstilling af turismesektoren?

Du kan kontakte mig på enten min AAU mail eller via min LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/martin-trandberg-jensen/

Keywords

  • Traffic and Transportation

Fingerprint

The fingerprint consists of automatically generated concepts related to the associated persons. It is updated automatically, when new content is added.
  • 1 Similar Profiles

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.