Årets Underviser, Det Obelske Familiefonds Undervisningspris, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Prize: Educational prizes