Det Samfundsvidenskabelige Fakultets talentprogram for yngre forskere

Prize: Research, education and innovation prizes

Description

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker at styrke og fastholde en forskningsprofil karakterise-ret ved excellent forskning og forskningsmiljøer med stor national og/eller international gennem-slagskraft. Talentprogrammet udgør en struktur, der sikrer en individuelt tilpasset og strategisk støtte til yngre forskere med stort potentiale.
Degree of recognitionNational
Granting Organisations