Esbjerg Universitetspris 2017 til to ph.d. studerende

  • Nikolajsen, J. Á. (Recipient) & Lauridsen, P. R. (Recipient)

Prize: Research, education and innovation prizes

Description

Torsdag d. 9. november blev de to ph.d.-studerende Jan Ánike Nikolajsen, M.Sc. Mechanical Design og Peter Riddersholm Lauridsen, M.Sc. Mechanical Design fra Aalborg Universitet Esbjerg hædret med Esbjerg Universitetspris ved en prisuddeling på AAU Esbjerg.

Prisen uddeles hvert år til en fremragende studerende ved henholdsvis Aalborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet Esbjerg for at fremme erhvervsrettet forskning i innovation, kompetence og internationalisering.

Jan Ánike Nikolajsen og Peter Riddersholm Lauridsen var blevet indstillet til prisen af Søren Heide Lambertsen, Lektor ph.d., leder af Sektion for Konstruktioner og Offshore, ved Aalborg Universitet Esbjerg på baggrund af deres arbejde og forskning både under og efter deres civilingeniørstudium.

Deres afgangsprojekt fra 2016 omhandlede avanceret simulering af materialepåvirkninger, som opstår i en vindmøllevinge, når denne udsættes for store vindbelastninger. Det resulterede i et flot 12-tal, og projektet blev efterfølgende præsenteret på 29th Nordic Seminar on Computational Mechanics i Göteborg - en konference for avanceret computersimulering.

Siden deres eksamen har både Jan og Peter været ansat ved Aalborg Universitet Esbjerg, først som forskningsassistenter og senere som ph.d.-studerende. Her har de videreudviklet på et satellitbremsesystem i TeSeR-rumprojektet under EU´s rammeprogram ”Horizon 2020”.

Satellitbremsesystemet er patenteret i 2011 og 2012 af Anders Kristensen, lektor ph.d. og campuschef og Lars Damkilde, professor lic. techn. ved Aalborg Universitet Esbjerg.

De to ph.d.’eres forskningsarbejde har omfattet eksperimentelle undersøgelser og tests af en skalamodel samt opbygning af en computersimuleringsmodel til at forudse, hvordan satellittens bremsesejl opfører sig, når det aktiveres.

Formålet med at nedbremse satellitter er at kunne fjerne udtjente satellitter fra rummet, når de efter en årrække har udtjent deres værnepligt i kredsløb om jorden. Udtjente satellitter og øvrigt rumskrot udgør nemlig en stigende risiko for kollisioner for bl.a. rumfartøjer. Ved at nedbremse en udtjent satellit kan den trækkes ind i jordens atmosfære, hvorefter den vil brænde op.

Resultaterne af denne forskning har de to ph.d.-studerende præsenteret på det europæiske rumagenturs konference, ”7th European Conference on Space Debris” i Darmstadt/Tyskland samt på ”30th Nordic Seminar on Computational Mechanics” i Kongens Lyngby, - en konference for avanceret computersimulering.

Jan Ánike Nikolajsen og Peter Riddersholm Lauridsen benyttede lejligheden til at takke Søren Heide Lambertsen, leder af Sektion for Offshore og Konstruktioner, deres vejledere Anders Kristensen og Lars Damkilde samt kolleger på Aalborg Universitet Esbjerg. - Vi er meget stolte af prisen, fortæller Peter: – Det er rigtig godt at få anerkendelse for vores arbejde, og det betyder også meget, at andre kan se formålet af vores arbejde i samfundet. - Personligt er universitetsprisen også gavnlig at have på cv’et, når vi i fremtiden vil skal søge om midler til forskningsprojekter, siger Jan. Det er ikke endeligt besluttet, hvad de to forskere vil bruge prisen på 35.000 kr. til, men det bliver sandsynligvis til besøg på konferencer eller ophold ved udenlandske universiteter i forbindelse med deres forskning.

FAKTA
Begge ph.d.-studerende kommer fra en erhvervsbaggrund uden for universitetsverdenen. Jan Ánike Nikolajsen er oprindeligt uddannet automatikmekaniker og arbejdede en årrække som servicemontør i Danmark og i udlandet, inden han i 2008 startede på AAU Esbjerg på adgangskursus til ingeniøruddannelsen samtidig med, at han arbejdede ved Mærsk Drilling i Norge.

Peter Riddersholm Lauridsen er oprindeligt uddannet landmand og har arbejdet i forskellige landbrugs- og entreprenørvirksomheder, inden han i 2011 startede på uddannelsen til civilingeniør i bygge- og anlægskonstruktion.

Jan vil fremover fortsætte sin ph.d. på satellitprojektet, mens Peter fortsætter sin ph.d. på et projekt hvor han skal arbejde på at forbedre simulering af udmattelse i vindmøllevinger.

Bag prisen, der har til formål at fremme erhvervsrettet forskning i innovation, kompetence og internationalisering, står Esbjerg Erhvervsudvikling og en række fonde.
Degree of recognitionRegional