Esbjerg Universitetspris

Prize: Research, education and innovation prizes

Description

Civilingeniør Morten Enggrob Simon-
sen modtog prisen og de medfølgende
15.000 kr. for sin generelle flid og dyg-
tighed. I alle projekter på civilingeniør-
overbygningen inden for miljøkemi har
han fået karakteren 11. I det afsluttende
projekt viste han, hvordan man kan
bruge fotokatalyse til at holde vandet
i svømmehaller rent med mindst mulig
brug af kemikalier. 9. semester tog Mor-
ten ved Strathclyde University i Glasgow,
Skotland, hvor han var med i en forsker-
gruppe, der arbejder med fotokatalyse.
Morten Enggrob Simonsen er i øjeblikket
ved at forberede et ph.d.-studium i grup-
pen for Kolloid- og grænsefladekemi ved
Esbjerg Tekniske Institut.