Inga och John Heins Stiftelse för Vetenskaplig Humanistisk Forskning

Prize: Other prizes

Degree of recognitionNational