Officielt udpeget dansk repræsentant af Management Komitetten for ESFs COST aktion 33A ”Cross-linguistically robust stages of children's linguistic performance with application to the diagnosis of specific language impairment”

Prize: Other prizes

Description

Et EU forskningsprojekt af førskolebørns sproglig udvikling på tværs af de europæiske lande