Pris - Danica Prisen 2005

Prize: Other prizes

Description

Danica Prisen uddeles til kandidatafhandlinger på cand.merc.aud.-studiet, der har opnået mindst 10 i karakter inden for hovedområderne revision og eksternt regnskabsvæsen. Der bliver i bedømmelsen først og fremmest lagt vægt på, om afhandlingen indeholder nytænkning samt dokumenterer nye tiltag og forslag til arbejdsmetoder og rapporteringsformer. Der lægges vægt på relevant udfordring af holdninger til såvel nye som gamle normer, standarder og regelsæt inden for det/de beskrevne hovedområder.
Granting OrganisationsRevifora og Danica Pension