Rammebevilling: Analysering og publicering af udvilkingspsykologiske resultater, samt faglig opgradering af kvantitative metoder. (43.000 kr.)

Prize: Other prizes

OrganisationsForsknings- og Innovationsstyrelsen/Udenrigsministeriet